KUA auttaa Keniassa ja Somaliassa

Varoilla hankitaan perustarvikkeita kuten keittovälineitä, moskiittoverkkoja ja vesikanistereita sekä vedenpuhdistustabletteja. Sen lisäksi rakennetaan vedenottopaikkoja ja käymälöitä ja autetaan perheitä ruuantuotannossa.

Lokakuussa alkaneet rankkasateet ovat aiheuttaneet Etelä-Somaliassa ja Keniassa pahimmat tulvat kymmeneen vuoteen. Tulva on tuhonnut myös peltomaita, ja joulu-tammikuussa korjattavaksi aiottu sato on monin paikoin tuhoutunut. Pulaa on myös puhtaasta vedestä, ja tautien, mm. malarian, ripulin ja keuhkokuumeen vaara on suuri.

Tulvan väistyttyä maata peittää paksu mutakerros, joka vaikeuttaa sekä avun toimittamista että jälleenrakentamista. Tulvasta kärsiviä arvellaan olevan kaikkiaan jopa 700 000. Lisäksi Somalian taistelut ovat ajaneet siviiliväestöä liikkeelle.