Kongoon koulu Tapiolan tuella

Hanke on osaltaan vastuullista yritystoimintaa.
"Tapiolalle hanke tarjoaa mahdollisuuden osallistua arvojensa mukaiseen yhteiskuntavastuuseen. Voimme tukea ja seurata yhteisöllisyyden syntymistä ja lujittumista heimosotien raunioilla ja äärimmäisen köyhyyden keskellä, " pääjohtaja Asmo Kalpala Tapiola-ryhmästä kertoo. Koulu on kyläkohtainen, joten siellä on oppilaita eri heimoista. Tämä korostaa kouluhengen merkitystä rauhan vakiinnuttamisessa. Kyläläiset itse huolehtivat koulun rakentamisesta, joten he sitoutuvat siihen voimakkaasti.
"Kongossa lapset ovat joutuneet kärsimään sodan jaloissa paljon. Koulu merkitsee monille heistä uutta mahdollisuutta. Tapiolan lahjoitus tulee olemaan sadoille tytöille ja pojille elämän käännekohta", sanoo Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen. "Toivottavasti pystymme tukemaan heitä jatkossakin. Olen iloinen, että Tapiola osoittaa arvojensa mukaisesti vastuutaan myös kansainvälisestä yhteisöstä."

Kirkon Ulkomaanapu on kehitysyhteistyö- ja humanitaarisen avun järjestö, joka auttaa ihmisiä uskontoon, etniseen taustaan tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta. Järjestön arvot ovat valikoimaton lähimmäisenrakkaus, periksi antamaton toivo, luotettavuus ja laatu. Sen tavoitteena on olla niiden tukena, jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa ja joita muut eivät auta. Avun lähtökohtana on paikallisten ihmisten omien ponnistelujen tukeminen, jolloin apu on kustannustehokasta ja muuttaa pysyvästi yhteisöjen elämää.

Lisätiedot: Antti Pentikäinen, Toiminnanjohtaja, Kirkon Ulkomaanapu
p. (09) 1802 415