Kirkot vetoavat oikeudenmukaisen kaupan puolesta

Kirkot ja niitä lähellä olevat järjestöt kokoavat kansainvälistä vetoomusta oikeudenmukaisen kaupan puolesta. Allekirjoittajat vetoavat hallituksiin, että ne muuttaisivat kaupan kansainvälisiä sääntöjä ja käytäntöjä tähän suuntaan.

Eriytyisesti vetoomus kehottaa varmistamaan, että kaikilla on oikeus ruokaan ja tasavertainen mahdollisuus saada vettä, koulutusta, terveydenhuoltoa ja informaatiota. Lisäksi vaaditaan ylikansallisten yritysten sääntelyä.

Vetoomus luovutetaan maailman kauppajärjestön WTO:n edustajille Genevessä 13. huhtikuuta. Kirkkojen delegaatiota johtaa Samuel Kobia, Kirkkojen maailmanneuvoston pääsihteeri. Suomesta vetoomuksen vajaan 200 allekirjoittajan joukossa on Kirkon Ulkomaanavun johtaja Antti Pentikäinen.

Vetoomusta koordinoi ekumeeninen vaikuttamistoiminnan liitto, Ecumenical Advocacy Alliance EAA.

Piirustusnäyttely Helsingin pääkirjastossa 11.-22.4.

Vetoomus on osa kansainvälistä Oikeudenmukaisen kaupan toimintaviikkoa, jota vietetään 10.-16.4. Toimintaviikolla järjestetään tapahtumia yli 70 maassa ympäri maailmaa. Toimintaviikko on kansainvälisen Oikeudenmukaisen kaupan liikkeen tapahtuma. Liike kokoaa yhteen kirkkoja ja kansalaisjärjestöjä toimimaan reilumman kaupan puolesta.

Kirkon Ulkomaanapu ja Suomen ekumeeninen neuvosto osallistuvat toimintaviikkoon järjestämällä 11.-22.4. Helsingin pääkirjastossa Pasilassa piirustusnäyttelyn. Näyttelyn piirustukset ovat viime syksyllä järjestetyn Kirkkojen kansainvälisen vastuuviikon piirustuskilpailun satoa.

Näyttelyn yhteydessä on myös mahdollista kirjoittaa nimensä vetoomukseen oikeudenmukaisemman kaupan puolesta.

Kilpailun aiheena olivat peruspalvelut – vesihuolto, terveyspalvelut ja koulutus. Näyttelyn perusviestinä on, että nämä elintärkeät peruspalvelut tulee taata kaikille eikä niistä saa tehdä kaupallisia hyödykkeitä, joihin vain rikkailla on varaa.

Kilpailussa oli neljä erilaista sarjaa: 0-6-vuotiaat saivat piirtää aiheesta ”Miten minä palvelisin toista ihmistä lähellä ja kaukana?” 7-10-vuotiaiden aiheena oli ”Kuvittele, että joutuisit elämään ilman vettä, terveydenhoitoa ja koulua. Miten elämäsi muuttuisi?” 11-15-vuotiaiden kilpailuteemana oli ”Piirrä siitä, miten kiinnittäisit päättäjien huomion palveluiden puolesta.” Aikuisten sarjassa aihe oli vapaavalintainen. Näyttelyssä on esillä kilpailun parhaimmistoa. (KT/KUA 6.4.2005 kh)

Lisätietoja:
Piirustusnäyttelystä ja oikeudenmukaisen kaupan toimintaviikosta Kirkon Ulkomaanapu/Elina Huhta, elina.huhta@evl.fi, p. 040 831 6586 ja Suomen ekumeeninen neuvosto/Sanna Ylä-Jussila, sanna.yla-jussila@ekumenia.fi, (09) 180 2369.