Kirkon Ulkomaanavun vesikampanja alkaa

Länsi-Afrikassa sijaitseva Sierra Leone on maailman köyhimpiä maita. Se toipuu kymmenen vuotta kestäneestä sisällissodasta.

Sodan aikana tuhottiin paljon kaivoja. Kyläläiset eivät uskalla käyttää ehjienkään kaivojen vettä pelätessään, että vesi on saastutettu. Kaivohankkeeseen kuuluu uusien kaivojen rakentamisen ja vanhojen korjaamisen lisäksi kaivojen veden testaus.

Intiassa kaivoja rakennetaan maaseudun kuivuudesta kärsiville alueille ja kaupunkien slummeihin. Sen lisäksi kampanjalla tuetaan vesihankkeita eri puolilla Afrikkaa.

Puhtaan veden turvaaminen on keskeinen osa kaikkia Kirkon Ulkomaanavun kyläkehitysohjelmia. Puhdas vesi on kaiken kehityksen edellytys.

Kehitysmahdollisuuksien tukeminen on yksinkertainen yhtälö

Keräyksen suojelija Eero Huovinen pitää tärkeänä ihmisten omien kehitysmahdollisuuksien ja osallistumisen tukemista kehitysyhteistyössä.

– Kansainvälisen diakonian avustusjärjestönä Kirkon Ulkomaanavun tavoitteena on tukea ihmisten ja kylien kehitystä. Puhtaan veden saannilla ja vesitilanteen parantamisella on kauaskantoiset seuraukset, johon jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa konkreettisten tekojen kautta.

Huovinen muistuttaa, että myös YK:n vuosituhattavoitteiden toteutumisessa vedellä on merkittävä asema.

– Maailman köyhimpien ihmisten elämänlaadun parantaminen toteuttaa kirkon diakonista tehtävää hädän äärimmäiseen päähän menemisestä. Tässä mielessä jokaisella ihmisellä pitäisi olla oikeus puhtaaseen veteen ja sen mukana tuomiin ravinnollisiin ja terveydellisiin asioihin. Ihminen on itse suurimmaksi osaksi vettä. Hän tulee jotenkin toimeen ilman ravintoa, mutta juomaveden puute tappaa, Huovinen muistuttaa.

– Köyhimpien ihmisten elämää parantavia vesihankkeita eri puolilta maailmaa on tuettava, jotta puhtaasta vedestä voi tulla kehityksen edellytys. Tämä on itse asiassa hyvin yksinkertainen yhtälö, Huovinen toteaa.

Lahjoitukset kampanjaan pankeissa Sampo 800018-223340, Nordea 157230-500504 ja OKO 572302-121551, viestikohtaan merkintä Vesi.

Keräyspuhelin 0600 11201 (10,10e + pvm)

Lisätiedot Kirkon Ulkomaanavussa:

Marianne Heikkilä, apulaistoiminnanjohtaja gsm 040-501 3567, marianne.heikkila@evl.fi

Riikka Karppinen, markkinointipäällikkö gsm. 040-562 7424, riikka.karppinen@evl.fi

Henrik Bergman, suunnittelija, puh. (09) 1802 296, henrik.bergman@evl.fi (Intia)

Anna-Liisa Raunio, suunnittelija, puh. (09) 1802 292, anna-liisa.raunio@evl.fi (Sierra Leone)

Lue lisää