Kirkon Ulkomaanavun uusi strategia korostaa laatua

Juuri hyväksytyssä vuosien 2005-2008 strategiassa keskeistä on työn laadun kehittäminen niin kotimaassa kuin avustustyössäkin.

Suomalaisten työntekijöiden lisääminen kentällä liittyy sekä riittävän kosketuksen säilyttämiseen käytännön avustustyöhön että työn laadun seurantaan. Samalla läsnäolo palvelee tiedotusta kotimaassa. Kirkon Ulkomaanavun työn tunnettuuden kasvattamisella halutaan varmistaa kotimaisen varainhankinnan edellytyksiä.

Nelivuotiskauden taloudelliseksi tavoitteeksi on asetettu 20 prosentin kasvu. Kasvua odotetaan erityisesti julkisesta rahoituksesta ja yksityissektorilta. Seurakunnat säilyvät kuitenkin Kirkon Ulkomaanavun keskeisimpänä sidosryhmänä.

Kirkon Ulkomaanavun hallitus uudisti strategian hyväksymisen yhteydessä organisaatiota ja nimitti ulkomaantyön päällikkö Leo Siliämaan varatoiminnanjohtajaksi sekä suunnittelija Helena Manninen-Visurin humanitaarisen avun päälliköksi.

– Strategialla Kirkon Ulkomaanapu pyrkii vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Tarkoituksena on ollut uudistua perinteitä kunnioittaen. Nimityksillä vahvistamme kykyämme toteuttaa strategiaa. Kaiken ydin on edelleen köyhyydestä ja erilaisista kriiseistä johtuviin mittaviin kehitys- ja humanitaarisiin haasteisiin vastaaminen. Tarvitsemme tässä työssä sidosryhmiemme voimakkaan tuen, toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen kertoo.

Seurakuntayhteyksien koordinaattoriksi Timo Frilander

Kirkon Ulkomaanavun uudeksi seurakuntayhteyksien koordinaattoriksi valittiin 1.1.2005 alkaen pastori Timo Frilander. Hän toimii tällä hetkellä Kirkon Ulkomaanavun vaikuttamistoiminnan koordinaattorina.

Seurakuntayhteyksien koordinaattorin toimialaan kuuluvat Kirkon Ulkomaanavun seurakunta-, hiippakunta- ja järjestöyhteydet, nuorisotyö ja koulutus.

Lisätiedot: Toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen, p. 040-531 3514
Tiedottaja Maija Sankari, p. (09) 1802 295, 040-559 4030

Strategia on kokonaisuudessaan luettavissa Kirkon Ulkomaanavun kotisivulla www.kirkonulkomaanapu.fi