Kirkon Ulkomaanavun työtä ohjaa valikoimaton lähimmäisenrakkaus

Vastauksena Helsingin Sanomien artikkelista (6.9.) seuranneeseen keskusteluun: Kristillisen lähimmäisenrakkauden ja oikeudenmukaisuuden periaatteet ohjaavat meitä toimimaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevien parissa. Annamme apua ja tukea sitä eniten tarvitseville uskontoon, poliittiseen katsomukseen, sukupuoleen ja etniseen taustaan katsomatta.

Kirkon Ulkomaanapu noudattaa tätä ohjetta kaikessa työssään ja kaikissa lausunnoissaan. Heikoimpien auttaminen taustasta ja katsomuksesta riippumatta ei ole kanta tai mielipide vaan perustuu Suomea sitoviin kansanvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Tämä on työntekijöillemme itsestään selvää.

Linkki HS:n artikkeliin http://www.hs.fi/politiikka/a1441505899506?jako=c36132a7ab24532615979c5aaf362c97&ref=fb-share