Kirkon Ulkomaanavun tulot kasvoivat

Kirkon Ulkomaanavun tulot kasvoivat edellisvuodesta 8 prosenttia. Erityisesti kasvoivat yksityislahjoitukset, joiden kasvu oli 66 prosenttia. Mittavaan kasvuun vaikutti osaltaan myös vuodenvaihteessa sattunut Aasian hyökyaaltokatastrofi. Kirkon Ulkomaanapu sai muutamia tavallista suurempia yksityislahjoituksia juuri katastrofin aikana. Kaikkiaan KUAlle kertyi viime vuonna tuloja 19,1 miljoonaa euroa.

Noin 40 prosenttia Kirkon Ulkomaanavun tuloista tulee seurakuntien talousarvioavustuksista ja muusta tuesta sekä Yhteisvastuukeräyksestä. Yksityislahjoitusten lisäksi Kirkon Ulkomaanapu saa hankkeisiinsa merkittävää tukea ulkoministeriöltä ja EU:lta.

Kirkon Ulkomaanapu tekee avustustyötä yli viidessäkymmenessä maassa Afrikassa, Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa, Lähi-idässä ja Euroopassa. Sen tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat Luterilainen maailmanliitto, Kirkkojen maailmanneuvosto ja Kirkkojen katastrofiapu ACT.

Sudan suurimpia avustuskohteita

Pitkäjänteisen avustustyön painopiste on edelleen Afrikassa, jonne suunnattiin yli kolmannes kaikista avustusvaroista. Työn perusta on laaja-alaisissa maaseudun kehitysohjelmissa, joiden suunnitteluun ja toteuttamiseen kyläläiset itse osallistuvat aktiivisesti.

Viime vuoden avustustoimintaa leimasivat sekä äkilliset luonnonkatastrofit että ihmisen itsensä aiheuttamat kriisit. Toisaalta nähtiin myös edistysaskelia eräiden pitkäaikaisten konfliktien ratkaisemiseksi.

Yksi Kirkon Ulkomaanavun suurimmista avustuskohteista oli Sudan, jota tuettiin yli miljoonalla eurolla. Apua annettiin sekä Darfuriin että pakolaisten paluumuuttoon Etelä-Sudanissa. Etelä-Sudanin rauhanneuvottelut saatiin päätökseen viime vuoden lopulla, ja paluumuuton odotetaan vilkastuvan tänä vuonna.

Vuosi sitten kärjistynyt Darfurin kriisi jatkuu edelleen vaikeana ja on johtanut massiiviseen pakolaisaaltoon. Arvioiden mukaan noin 1,8 miljoonaa ihmistä asuu evakkoleireillä ja yli 200 000 pakolaista on paennut Tshadin puolelle. Levottomuudet vaikeuttavat myös avustustyötä.

Afrikassa myös edistysaskelia

Humanitaarista apua annettiin myös Tshetsheniaan, Pohjois-Ugandaan ja Kongon demokraattiseen tasavaltaan. Ulkoministeriön tukemat miinanraivausohjelmat jatkuivat edelleen Kambodzhassa ja Angolassa, samoin jälleenrakennusohjelmat Balkanilla.

Angolassa Kirkon Ulkomaanavun ohjelmalla on tuettu pakolaisten paluumuuttoa ja kehitetty kyläyhteisöjä elinkelpoisiksi. Tilanne on rauhoittunut myös Länsi-Afrikassa, ja tuki on painottumassa humanitaarisesta avusta kestävän kehityksen hankkeisiin.

Vuoden lopussa sattuneen Aasian hyökyaaltokatastrofin vaikutukset jatkuvat vielä vuosia. Kirkon Ulkomaanapu auttaa katastrofin uhreja antamalla humanitaarista apua Intiaan, Sri Lankalle ja Indonesiaan. Suurimmat ohjelmat ovat Indonesiassa, missä Kirkon Ulkomaanapu keskittyy Sumatran pohjois- ja länsiosien vesi- ja saniteettihuoltoon.

Kirkon Ulkomaanavun kotimaantyössä alkoi viime vuonna Changemaker-nuorisoverkoston toiminta. Verkoston tarkoituksena on tarjota nuorille ja opiskelijoille mahdollisuus toimia kansainvälisen vastuun ja oikeudenmukaisuuden puolesta.

Lisätietoja Kirkon Ulkomaanavusta antavat:
Tiedottaja Riitta Saarinen, puh. (09) 1802 459 tai 044-5566 829
Talouspäällikkö Tuula Tapanainen, puh. (09) 1802 227