Kirkon Ulkomaanavun tulot kasvoivat yli viidenneksen vuonna 2010

Kirkon Ulkomaanavun kokonaistulot vuonna 2010 olivat 31,5 miljoonaa euroa. Tulot kasvoivat yli 20 prosenttia edellisvuodesta. Avustustyöhön ja muuhun toimintaansa Ulkomaanapu käytti yhteensä 26,4 miljoonaa euroa. Noin viisi miljoonaa euroa siirrettiin rahastoihin, kuten Haiti-rahastoon ja Naisten Pankin rahastoon.

”Laajamittaiset humanitaariset kriisit löivät leimansa vuoteen 2010. Ruoan hinta jatkoi nousuaan ja poliittinen epävarmuus ja turvattomuus olivat monin paikoin kasvussa. Avustustyön toteuttamisessa korostuivat ennakointi, varautuminen ja nopea reagointi. Myönteistä oli, että työmme tueksi tuli ennätysmäärä lahjoittajia ja vapaaehtoisia”, toiminnanjohtaja Pauliina Parhiala tiivistää kuluneen vuoden.

Kirkon Ulkomaanapu käytti vuonna 2010 kansainväliseen ohjelmatyöhön 22,2 miljoonaa euroa eli 84 prosenttia kaikista menoistaan. Avustustoiminnan painopiste oli edelleen Afrikassa, missä käytettiin 8,6 miljoonaa euroa. Haitin kasvanut toiminta nosti Latinalaisen Amerikan osuuden 3,3 miljoonaan euroon. 

Kehitysyhteistyön osuus avustustoiminnasta oli 53 prosenttia ja humanitaarisen avun osuus 34 prosenttia. Kirkon Ulkomaanapu vastasi viime vuonna kahteen suureen humanitaariseen katastrofiin, maanjäristykseen Haitissa ja tulviin Pakistanissa. Vaikuttamistoiminnan osuus oli 9 prosenttia ja kirkkojen välisen yhteistyön osuus 4 prosenttia.

Kirkon Ulkomaanavun kenttäläsnäolo laajeni viime vuonna, kun uudet toimistot avattiin Keniassa, Sudanissa, Liberiassa ja Haitissa. Haitissa on meneillään yksi Kirkon Ulkomaanavun historian suurimmista hankkeista. Hätäapuvaiheen jälkeen Ulkomaanapu aloitti maanjäristyksessä pahimmin vaurioituneilla alueilla laajan koulujen jälleenrakennushankkeen.

Kotimaantyössä Naisten Pankin toiminta levisi koko maahan ja Tekoja-kampanja kutsui kymmenettuhannet suomalaiset mukaan lusikkaliikkeeseen kehitysmaiden ruokaturvan puolesta.

Tuloista saatiin seurakunnista lähes 34 prosenttia, mikä sisältää talousarvioavustukset, kolehdit, Yhteisvastuukeräyksen tuoton ja kirkkohallitukselta saadun toiminta-avustuksen. Yhteisvastuukeräyksen tuottoon sisältyy 1,5 miljoonaa euroa, jotka saatiin Haitin katastrofityön tukemiseen. Valtion ja kansainvälisten rahoituslähteiden tuki oli 41,9 prosenttia.

Yksityisen ihmisten ja yritysten lahjoitukset olivat lähes 24 prosenttia. Erityisesti Haiti-keräys sai monet suomalaiset lahjoittamaan ja Kirkon Ulkomaanapu saikin viime vuonna yksityis- ja yrityslahjoituksia yhteensä lähes 7,5 miljoonaa euroa, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin.

Lisätietoja: Toiminnanjohtaja Paulina Parhiala, p. 0400 103280