Kirkon Ulkomaanavun tulot kasvoivat loppuvuodesta 2009

Kirkon Ulkomaanapu käytti vuonna 2009 avustustyöhön ja muuhun toimintaansa yhteensä 25,6 miljoonaa euroa. Kokonaistulot olivat 26,1, miljoonaa euroa. Lahjoitukset yksityisiltä ihmisiltä kasvoivat neljä prosenttia. Ylijäävä osuus rahastoitiin käytettäväksi seuraavina vuosina mm. Naisten Pankin kautta.

– Vuosi 2009 oli taloudellisesti raskas vuosi ja jouduimme leikkaamaan toimintaamme sekä kehitysmaissa että Suomessa. Säästöt kuitenkin onnistuivat ja hallintokulu onnistuttiin pitämään alle 15 prosentissa. Kulukuri on Kirkon Ulkomaanavulle tärkeää, Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen kertoo.

Toisenlaisen lahjan ja Naisten Pankin menestys siivittivät varainhankinnan kuitenkin kasvuun loppuvuodesta. Naisten pienyrittäjyyden tukeminen ja ilmastonmuutoksen hillinnän osuus Ulkomaanavun työssä kasvaa jatkossa näiden lahjoitusten myötä.

Kirkon Ulkomaanapu käytti viime vuonna avustustoimintaan 21,8 miljoonaa euroa. Avustustoiminnan osuus kaikista menoista oli 85 prosenttia. Avustustoiminnan painopiste oli edelleen Afrikassa, missä käytettiin 10,4 miljoonaa euroa eli runsaat 40 prosenttia kaikista avustusmenoista.

Kehitysyhteistyön osuus avustustoiminnasta oli 58,4 prosenttia. Tähän sisältyvät myös kumppanijärjestöjen kehittäminen ja vaikuttamistyö. Humanitaarisen avun osuus oli 37 prosenttia ja kirkkojen välisen yhteistyön osuus 4,5 prosenttia.

Tuloista saatiin seurakunnilta vajaa kolmannes, mikä sisältää talousarvioavustukset, kolehdit ja yhteisvastuukeräyksen tuoton. Tulot seurakunnista laskivat 3,3 prosenttia. Valtion tuki oli 46 prosenttia. Yksityisten ihmisten lahjoitusten osuus tuloista oli 18,6 prosenttia.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen, puh. 040 531 3514