Kirkon Ulkomaanavun tuella puhdasta vettä Etelä-Sudaniin

Imatong-vuorella virtaavassa vesiputouksessa on luonnollinen vedenottoallas, josta vedetään vesiputket ensin kyliin ja sitten kaupunkiin. Tavoitteena on saada putket ensimmäisiin kyliin tämän vuoden loppuun mennessä. Hanke on kaksivuotinen.

"Veden sisäänottoputki on asennettu alustavasti paikoilleen ja saostusallas on saatu juuri valmiiksi", kertoo Kirkon Ulkomaanavun Sudanin ohjelmajohtaja Leo Siliämaa, joka vieraili hankkeen työmaalla heinäkuussa.

Rakennettavan vesijärjestelmän käyttämiseen ja huoltamiseen koulutetaan kyläläisten muodostamia vesikomiteoita, jotka vastaavat järjestelmän ylläpidosta.

Hankealueen asukasmäärä on tällä hetkellä 18 000, mutta pakolaisten paluumuuton myötä sen on lähivuosien aikana ennustettu nousevan jopa 68 000 henkilöön. Sudanin kaksikymmentä vuotta kestänyt sisällissota runteli pahoin maata ja ajoi miljoonia ihmisiä pois kodeistaan. Taisteluiden alta pakenevat sudanilaiset suuntasivat joko naapurimaihin Ugandaan ja Keniaan tai rauhallisemmille alueille oman maan sisällä.

Tammikuussa 2005 allekirjoitetun rauhansopimuksen jälkeen pakolaiset ovat alkaneet palata hitaasti kotiseuduilleen, missä elämän perusedellytykset ovat heikot tuhoutuneen infrastruktuurin vuoksi. Yksi kriittisimmistä perusedellytyksistä on puhdas vesi.

"Ikotosin alueella on hyvät edellytykset sekä maanviljelyn että esimerkiksi pienimuotoisen puuteollisuuden kehittämiseen, kunhan peruspalvelut saadaan toimimaan", Leo Siliämaa kertoo.

Kirkon Ulkomaanapu toteuttaa yhteistyökumppaniensa kanssa Etelä-Sudanissa useita paluumuuttoa tukevia hankkeita. Nyt aloitettua vesihanketta Kirkon Ulkomaanapu toteuttaa yhdessä Sveitsin Caritaksen kanssa. Hanke on saanut tukea Ulkoasiainministeriöltä.

Lisätietoja:

Ojelmajohtaja Leo Siliämaa, p. 040 512 8938 (tavattavissa torstaina 31.7.)
Tiedottaja Maija Sankari, p. 050-5594030