Kirkon Ulkomaanavun tuella lisää terveyspalveluita Pakistaniin

 

Kirkon Ulkomaanapu on myöntänyt 230 000 euron lisätuen Pakistaniin. Varoilla mahdollistetaan kiinteän terveysaseman toiminta Kohistanin alueella Pakistanin pohjoisosassa. Kohistanin muutenkin vähäiset terveyspalvelut kärsivät merkittävästi tulvista.

Avustusvaroilla korjataan terveysasema toimintakuntoiseksi ja tuetaan sen toimintaa kahdeksan kuukauden ajan. Terveysasema antaa perusterveydenhuoltoa, rokotuksia, äitiysterveydenhuoltoa ja terveysneuvontaa, jakaa lääkkeitä ja antaa neuvontaa perhesuunnittelussa. Se palvelee noin sataa ihmistä päivittäin.

Kirkon Ulkomaanavun tuella on aiemmin tuettu Kohistanissa liikkuvia klinikoita, jotka ovat edelleen toiminnassa. Kohistan on syrjäistä ja vuoristoista aluetta, jossa nyt on ankara talvi. Lumi ja pakkanen lisäävät monen hatarassa talossa asuvan perheen sairastumisriskiä.

”Väestön terveydentila on heikko ja terveyspalvelut vähäisiä. Pakistanin valtion terveysviranomaiset vetosivat avustusjärjestöihin toistuvasti saadakseen tukea terveyspalveluiden järjestämiseen juuri Kohistanin alueella. Kaikkein vaikeimmassa asemassa alueella olivat naiset ja lapset”, sanoo Mikko Häkkinen, joka työskenteli perusterveydenhuollon asiantuntijana Pakistanin tulvakatastrofialueella syksyllä 2010.

"Erityisen tärkeänä pidän terveysneuvontaa. Kohistanissa väestön koulutustaso on Pakistaninkin oloissa matala, vain pieni osa väestöstä osaa esimerkiksi lukea. Ihmiset eivät tiedä kuinka suojautua sairauksilta tai huolehtia esimerkiksi sairastuneesta lapsesta.  Myös rokotustoiminta on tärkeää. Terveysasema mahdollistaa erityisesti lasten rokottamisen tarttuvia tauteja vastaan."

Kirkon Ulkomaanavun lisätuesta on 193 000 keräysvaroja ja 37 000 ulkoasiainministeriön aiemmin myöntämää tukea. Kirkon Ulkomaanavun keräys Pakistanin tulvien uhreille on tuottanut  yhteensä 456 000 euroa. Ulkoasiainministeriön on myöntänyt Ulkomaanavun kautta Pakistaniin yhteensä 400 000 euroa.

Lisätietoja:
humanitaarisen avun koordinaattori Merja Luukkanen, puh. 0400 583 386
tiedottaja Ulla Kärki, puh. 050 576 7948