Kirkon Ulkomaanavun toiminta kasvoi voimakkaasti

Tulojen kasvuun vaikutti Aasian tsunamikatastrofi, joka sai aikaan Suomessa ennennäkemättömän lahjoitushalun. Samaan aikaan Kirkon Ulkomaanapu onnistui kuitenkin kasvattamaan avustustoimintaansa myös kuivuuden runtelemassa Afrikassa. Tsunamikeräys tuotti yhteensä 3,4 miljoonaa euroa, mutta ilman sitäkin kasvua oli yli 13 prosenttia.

Kaikista kuluista avustustyöhön käytettiin lähes 88 prosenttia ja runsaat 12 prosenttia tukitoimintoihin kotimaassa sekä yleishallintoon. Osa varoista rahastoitiin käytettäväksi myöhemmin.

Aasian tsunamikatastrofiin sekä Pakistanin maajäristykseen käytettyjen varojen vuoksi katastrofi- ja pakolaisavun osuus avustustyöstä nousi poikkeuksellisen korkeaksi. Avustustoimintaan käytettiin yhteensä 17,6 miljoonaa euroa, josta humanitaariseen apuun 7,2 miljoonaa euroa eli 43 prosenttia.

Kirkon Ulkomaanapu on avustustyöhön käytettyjen varojen perusteella Suomen suurin kehitysyhteistyöjärjestö ja toiseksi suurin katastrofiavun antaja.

Vuosi 2005 alkoi Aasian tsunamikatastrofin pelastusoperaation keskeltä. Kirkon Ulkomaanapu avusti paikallisten kumppaniensa kanssa kaikkein syrjäisimpiä kyliä Indonesian Acehissa.

Aasian katastrofin pelättiin jättävän varjoon Afrikan pitkäaikaiset katastrofit. Kirkon Ulkomaanapu ponnisteli kuivuuden ja sotien uhrien auttamiseksi Sudanin Darfurissa, Kongossa ja useissa maissa itäisessä sekä eteläisessä Afrikassa. Olosuhteet muuttuivat vuoden mittaan monin pakoin kuitenkin yhä vaikeammiksi. Loppuvuoden suuri avustusoperaatio oli Pakistanin maanjäristyksen uhrien auttaminen.

Pitkäjänteisen kehitysyhteistyön painopiste oli Afrikassa. Kehitysyhteistyössä lähtökohta on paikallisten ihmisten omien ponnistelujen tukeminen. Yhteisöjä tuetaan kokonaisvaltaisesti toimeentulon, koulutuksen ja terveydenhoidon kehittämiseksi.

Kirkon Ulkomaanapu tekee avustustyötä yli viidessäkymmenessä maassa Afrikassa, Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa, Lähi-idässä ja Euroopassa. Alueellisesti eniten apua ohjattiin Afrikkaan, 7,3 miljoonaa euroa.

Organisaatiota vahvistettiin strategisesti keskeisillä alueilla. Kirkon Ulkomaanapu lisää läsnäoloaan avustuskohteissa ja panostaa kotimaassa laaja-alaisesti viestinnän kehittämiseen.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen, p. 040-531 3514
Tiedottaja Maija Sankari, p. 040-559 4030

Tarkemmat talousluvut löytyvät Kirkon Ulkomaanavun kotisivulta www.kirkonulkomaanapu.fi -> järjestö -> talous