Kirkon Ulkomaanavun toiminta kasvoi edelleen

Vuonna 2007 Kirkon Ulkomaanavussa jatkui kasvun ja kehittämisen aika. Henkilöstön määrä kasvoi voimakkaasti ja oli vuoden lopussa 69 henkilöä.

Avustustyötä laajennettiin ja työn laatua kehitettiin. Kirkon Ulkomaanavulla on pitkä kokemus avustustyöstä – kotimaassa vuotta leimasi myös 60-vuotisjuhlinta.

Alueellisesti avustustyön painopiste oli edelleen Afrikassa, minne ohjattiin apua 10 miljoonaa euroa. Lähes puolet avustustyöstä vuonna 2007 oli kehitysyhteistyötä, 45 prosenttia. Katastrofi- ja pakolaisavun osuus oli 37 prosenttia.

Kirkon Ulkomaanavun toimintaperiaatteena on toimia pääsääntöisesti paikallisten ihmisten kautta, mikä lisää kestäviä kehitysvaikutuksia ja säästää henkilöstökustannuksissa.

Tuloista noin 24 prosenttia tuli lahjoituksina yksityisiltä henkilöiltä ja yrityksiltä, 33 prosenttia seurakunnilta ja 40 prosenttia ulkoasiainministeriöltä.

Yksityisiltä henkilöistä saadut tuotot kasvoivat edellisen vuoden tuotoista lähes kolmanneksen, 4,7 miljoonaan euroon. Yksittäisistä keräyksistä onnistui parhaiten Toisenlainen lahja, jonka tuotto lähes kaksinkertaistui 1,7 miljoonaan euroon. Säännöllisiltä lahjoittajilta saadut tulot olivat 2,1 miljoonaa euroa.

Uusia avauksia oli kehitysmaiden naisia tukevan rahaston, NaistenPankin perustaminen. Sekä NaistenPankki että Toisenlainen lahja herättivät paljon kiinnostusta suomalaisten keskuudessa ja innostivat uusia ihmisiä tukemaan kehitysmaita.

Ulkoministeriön kumppanuusjärjestöjen erityistilintarkistus syksyllä 2007 antoi hyvin myönteisen yleisarvion Kirkon Ulkomaanavun työstä. Sen mukaan Kirkon Ulkomaanavun kehitysyhteistyö on eettisesti korkeatasoista, sen työntekijöiden ammattitaito on korkea ja taloushallinto on asianmukaisesti järjestetty.

Avustustyöhön käytettyjen varojen perusteella Kirkon Ulkomaanapu on Suomen suurin kehitysyhteistyöjärjestö ja toiseksi suurin katastrofiavun antaja. Se tekee työtä yli viidessäkymmenessä maassa Afrikassa, Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa, Lähi-idässä ja Euroopassa.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen, p. 040-531 3514
Tiedottaja Ulla Hottinen, p. 050 350 1099

Tarkemmat talousluvut