Kirkon Ulkomaanavun rauhantyö laajenee Somaliassa

Kirkon Ulkomaanapu on osallistunut Somalian tilanteen rauhoittamiseen ja vakiinnuttamiseen menestyksellisesti seitsemän vuotta. Ulkomaanapu tekee Somaliassa ainutlaatuista ruohonjuuritason rauhantyötä. Työ keskittyy neuvottelumahdollisuuksien tarjoamiseen keskenään pitkään taistelleille ryhmille ja klaanien välisten kiistojen sovitteluun. ”Yli 20 vuotta kestänyt sisällissota on romuttanut Somalian paikallishallinnon. Klaanit ovat ottaneet oikeuslaitoksen ja valtion aseman. Klaanien välinen sopiminen on hidasta ja kallista, koska yhden klaanin jäsenen rikos muuttuu koko klaanin rikkomukseksi”, kertoo Kirkon Ulkomaanavun Itä- ja eteläisen Afrikan alue-edustaja David Korpela.

”Rangaistukseksi määrättävät korvaukset ovat köyhässä Somaliassa kohtuuttoman suuria ja niiden hankkiminen saa aikaan uusia rikoksia”, Korpela sanoo.

Ulkomaanapu ja paikalliset yhteistyökumppanit tarjoavat klaaneille mahdollisuuden tapaamiseen ja keskusteluun turvallisessa paikassa ilman aseita. Keskeistä työssä on vaikutusvaltaisten klaanijohtajien ja uskonnollisten johtajien tunnistaminen ja saaminen mukaan rauhansovitteluun. Sovittelutyö aloitetaan tavallisesti klaanin jäsenten omasta pyynnöstä.

Somalimaassa on kahden edellisvuoden aikana saavutettu erittäin hyviä tuloksia. Seuraava askel on sopia yhteisistä säännöistä sekä luoda toimiva paikallishallinto. Tavoite on kestävä rauha.

Rauhantyö laajenee Keski-Somaliaan

Onnistumiset Somalimaassa ovat kannustaneet Ulkomaanapua laajentamaan toimintaansa myös Keski-Somaliaan, vaikka turvallisuustilanne siellä on pohjoista paljon epävakaampi.

Helmikuun alussa Ulkomaanapu aloitti Euroopan Unionin EuropeAidin rahoittaman hankkeen. Keski-Somalian kahdessa maakunnassa aloitetaan rauhan tunnustelu pohjoisessa hyvin toimineen mallin mukaan. Työtä tehdään yhdessä paikallisten rauhankomiteoiden kanssa.

”Rauha Somaliaan on realismia. Maassa on jo perustuslaki ja presidentti, mikä on huikea loikka verrattuna neljän vuoden takaiseen tilanteeseen. Emme silti voi vähätellä esimerkiksi nuorten radikalisoitumiseen liittyviä riskejä. Heille on voitava tarjota vaihtoehto aseeseen tarttumiselle”, sanoi Ulkomaanavun vaikuttamistyön johtaja Aaro Rytkönen.

Ulkomaanavun rauhantyön budjetti vuodelle on nyt yli 3,6 miljoonaa euroa. EU:n lisäksi rahoittajia ovat muun muassa Britannian kehitysyhteistyöosasto (DfID, Department for International Development) ja Suomen ulkoministeriö.

Ulkomaanapu työskentelee läheisesti Somalian islamilaisten uskonnollisten johtajien kanssa. Erittäin tärkeässä roolissa ovat alusta asti olleet Suomen somaliyhteisöön kuuluvat henkilöt.

Lisätietoa Kirkon Ulkomaanavun Somalia-työstä:

Ainutlaatuinen rauhansovittelu onnistui Somaliassa (5.7.2013) https://www.kirkonulkomaanapu.fi/fi/tyomme/maat/afrikka/somalia/ainutlaatuinen_rauhansovittelu_onnistui_somaliassa/?id=2962

David Korpela, Itä- ja eteläisen Afrikan alue-edustaja, puh:  + 254 786205470  (Kenia)  + 358 50 413 5430  (Suomi)
Aaro Rytkönen, vaikuttamistyön johtaja, puh:  +358 50 301 8479
Hilkka Hyrkkö, viestintäasiantuntija, puh:  +358 40 722 0803