Kirkon Ulkomaanavun rauhankokousta uhattiin pommi-iskulla

Kirkon Ulkomaanavun järjestämän rauhankokouksen osallistujat olivat vaarassa joutua pommi-iskun kohteiksi Somalimaan Hargeisassa viime sunnuntaina. Kokousjärjestäjät ja turvallisuushenkilökunta kiinnittivät huomiota kahteen ylimääräiseen kokoukseen saapuneeseen mieheen, joiden hallusta löytyi useita kiloja räjähteitä. Epäillyt on pidätetty.

Paikalla kokouksessa oli sata uskonnollista ja perinteistä johtajaa ympäri Somaliaa tarkoituksenaan keskustella laajasti Somalian rauhankysymyksistä ja niistä toimista, joilla Somaliassa vaikutusvaltaiset uskonnolliset ja perinteiset johtajat voivat tukea rauhanponnisteluja.  Myös Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäisen oli tarkoitus osallistua rauhankokoukseen, mutta matka peruuntui tapahtumasta johtuen.

Pommi-iskun estämisestä on kiittäminen paikallisten turvallisuusviranomaisten toimia ja kokouksen järjestäjien tarkkaavaisuutta.

Turvallisuusuhat muillakin maailman kriisialueilla, joissa Kirkon Ulkomaanapu toimii, ovat huolestuttavasti lisääntymässä.
"Avustustyöntekijöiden turvallisuus kenttätyössä on heikentynyt dramaattisesti viimeisten vuosien aikana", sanoo Kirkon Ulkomaanavun kansainvälisen työn johtaja Jouni Hemberg.

"On huolestuttavaa, että vuoteen 2004 verrattuna iskut avustustyöntekijöitä kohtaan ovat lisääntyneet 170 % samaan aikaan, kun tarve sekä humanitaariselle hätäavulle että pitkän tähtäimen kehitysyhteistyölle on kasvussa. Somalia on hyvä esimerkki maasta, jossa Kirkon Ulkomaanapu yhdessä paikallisten kumppaneidensa kanssa työskentelee kokonaisvaltaisesti ihmisten selviytymisen puolesta. Tarpeet Somaliassa ja koko Afrikan Sarvessa ovat resursseja suuremmat ja turvallisuusriskit vain lisäävät avustustyön haasteita", huomauttaa Hemberg.

Uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanhankkeen lisäksi Kirkon Ulkomaanavulla on mittava humanitaarisen avun ohjelma Somaliassa sekä Somalian ja Etiopian raja-alueilla. Ulkomaanavulla on toimisto Somaliassa ja suomalaisia avustustyöntekijöitä sekä raja-alueilla että Somaliassa.

Lisätietoja:
Kansainvälisen työn johtaja Jouni Hemberg 050 325 9579
Rauhantyön asiantuntija Jussi Ojala 050 352 6536