Kirkon Ulkomaanavun miinahankkeen päättyminen Angolassa 2015

Yle uutisoi tänään (18.2.) verkkosivuillaan kehitysyhteistyövarojen väärinkäytösepäilystä Angolassa 2015. Kirkon Ulkomaanapu rahoitti Angolassa vuosina 2012-2015 hanketta, jota KUA:n sisarjärjestö Tanskan Ulkomaanapu (DCA) hallinnoi.

Uutinen liittyy tapaukseen, jossa vuoden 2015 lopulla paikalliset työntekijät pitivät Tanskan Ulkomaanavun palkanmaksajaa tämän työpaikalla siihen asti, kunnes työntekijöille oli maksettu heidän vaatimansa korvaus. Taustalla oli Angolan valtion samana vuonna voimaan tullut määräys, jonka mukaisesti työntekijöiden palkat piti alkaa maksaa paikallisessa valuutassa Yhdysvaltojen dollareiden sijaan. Tanskan Ulkomaanapu alkoi noudattamaan määräystä heti, kun se tuli voimaan lainmukaisen toiminnan varmistamiseksi. Paikalliset työntekijät olivat järjestelyyn kuitenkin tyytymättömiä, koska heidän palkkansa pieneni valuutan vaihtumisen seurauksena.

Määräyksen antaneeseen paikalliseen työ- ja elinkeinoministeriöön sekä poliisiin vedottiin tilanteen ratkaisemiseksi, mutta apua ei saatu. Tanskan Ulkomaanavun työntekijän turvallisuuden takaamiseksi tilanteen ratkaisemiseksi käytettiin hankkeesta ylijääneitä varoja ulkoministeriön luvalla. Ulkoministeriö pyysi jälkikäteen lisäselvityksiä hankkeen riskienhallinnasta, mutta katsoi asiaa selvitettyään, että kyseistä riskiä ei voitu ennakoida, eikä täten perinyt varoja takaisin.

Tapahtuma on äärimmäisen harvinainen, vaikka hauraissa valtioissa kuten Angolassa toimimiseen sisältyy aina riskejä, ja myös kyseiset tapaukset ovat mahdollisia. Kirkon Ulkomaanapu kehittää jatkuvasti riskienhallintaa toiminnassaan.