Kirkon Ulkomaanavun koulutustyöllä iso vaikutus – Peruskoulutuksen kehittämisen ohella etsitään uusia keinoja parantaa oppimisen laatua

Kirkon Ulkomaanavun vuosikertomus

Vuonna 2017 Kirkon Ulkomaanavun (KUA) koulutustyöstä hyötyi 215 730 oppijaa, käy ilmi juuri julkaistusta Kirkon Ulkomaanavun vuosikertomuksesta. KUA:n koulutushankkeiden määrä kasvoi 56 hankkeeseen.

KUA:n tuella rakennettiin tai kunnostettiin 763 koululuokkaa ja koulutettiin 5444 opettajaa. Pelkkä luokkahuoneiden rakentaminen ei kuitenkaan vielä takaa, että lapset oppivat.

Kouluun pääsy on monen muuttujan summa. Siksi KUA:n koulutustyö ottaa aina kokonaisvaltaisesti huomioon koulunkäyntiin vaikuttavat tekijät ja mahdolliset esteet. Yhteisöjen osallistaminen on usein edellytys kestävälle koulutustyölle.

”Olemme saaneet hyviä tuloksia muun muassa Ugandassa, Keski-Afrikan tasavallassa ja Etelä-Sudanissa. Kouluruokailun järjestäminen, naisopettajien määrän lisääminen ja toimeentulohankkeiden kehittäminen vanhempainyhdistysten toimintaan ovat lisänneet koulunkäyntiä”, sanoo KUA:n opetusalan erityisasiantuntija Minna Peltola.

Opinto-ohjaus ja yrittäjyyskoulutus uusia keinoja

KUA tähtää koulutuksen laadun parantamiseen monin eri keinoin. Opinto-ohjaus ja yrittäjyyskoulutus ovat uusia painopisteitä, joista ollaan saatu lupaavia tuloksia.

Jo tuhannet nuoret Kambodžassa saavat KUA:n kouluttaman opinto-ohjaajan antamaa opinto-ohjausta. Opinto-ohjauksen myötä oppilaiden kyky tehdä opintosuunnitelmia ja valita tulevia ammattejaan on parantunut ja koulun keskeyttäminen on vähentynyt.

Vuonna 2017 kahdeksassa toimintamaassa 2619 ihmistä pääsi yrittäjyyskoulutukseen, jossa heitä autettiin perustamaan oma yritys. Esimerkiksi Jordaniassa 96 prosenttia yrittäjyyskoulutuksen saaneista perusti stipendin avulla onnistuneesti oman yrityksen.

Kirkon Ulkomaanavun työn teemat ovat oikeus rauhaan, oikeus laadukkaaseen koulutukseen ja oikeus toimeentuloon. KUA käytti viime vuonna avustustyöhön 38,6 miljoonaa euroa, joka on 7,5 miljoonaa enemmän kuin edellisvuonna.

Lue lisää: Kirkon Ulkomaanavun vuosikertomus 2017
Lisätietoja: tiedottaja Ulla Kärki, p. 050 576 7948