Kirkon Ulkomaanavun kansainvälinen konferenssi: Syrjittyjen ihmisoikeuksiin puuttuminen avain vakauteen ja kehitykseen hauraissa valtioissa

Paikallisten kansalaisyhteiskunnan toimijoiden tukeminen on keskeinen keino tukea vakautta ja demokratian kehitystä maissa, joissa valtiorakenne on vielä heikko eikä edusta kansalaisten tarpeita, todettiin Kirkon Ulkomaanavun järjestämässä ihmisoikeusseminaarissa Helsingissä torstaina.

Kokoukseen osallistui päättäjiä ja virkamiehiä Suomesta ja EU:sta sekä kansalaisyhteiskunnan toimijoita Haitista, Nepalista, Burundista ja miehitetyiltä palestiinalaisalueilta.

Jotta kehitystavoitteisiin päästäisiin, on ruohonjuuritason edustajien mukaan pureuduttava sellaisiin käytäntöihin, jotka estävät ihmisten osallisuuden yhteiskuntaan ja siten useiden ihmisoikeuksien toteutumisen. Tällaisia ovat esimerkiksi Nepalissa kastiperusteinen syrjintä ja maaorjuus, Haitissa henkilöpapereiden puute ja palestiinalaisten osalta mm. liikkumisen esteet.

Konferenssin panelistit pitivät tärkeänä, että kansainväliset toimijat, kuten EU eivät keskity liikaa valtiorakenteiden tukemiseen, vaan hauraita konfliktin jälkeisiä tilanteita tulee tarkastella laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti. Näiden lisäksi tulee olla valmiutta joustaviin käytäntöihin ja maihin tulee soveltaa tapauskohtaisesti parhaita lähestymistapoja.

”Konferenssissa käytiin merkittävää keskustelua tärkeästä ajankohtaisesta kysymyksestä, kuinka tukea parhaiten konfliktin jälkeen tai muuten hyvin hauraassa tilanteessa olevia yhteiskuntia. Me eurooppalaiset toimijat saimme vahvoja viestejä paikallisissa vaikeissa olosuhteissa ihmisoikeuksien puolesta toimivilta asiantuntijoilta.”, toteaa Kirkon Ulkomaanavun Kehityspolitiikan ja ekumeenisten suhteiden yksikön päällikkö Suvi Virkkunen.

Konferenssin järjesti Kirkon Ulkomaanapu yhteistyössä eurooppalaisten sisarjärjestöjen verkoston Aprodev:n sekä eurooppalaisten rauhanjärjestöjen verkoston EPLO:n kanssa. Seminaari oli osa Kirkon Ulkomaanavun tiedotus- ja vaikuttamiskampanjaa ”Näkymättömät”.

Kampanjalla halutaan lisätä suomalaisten tietoisuutta köyhyyden, syrjinnän ja ihmisoikeuksien puutteen yhteydestä kehitykseen ja turvallisuuteen kehitysmaissa sekä vaikuttaa näiden teemojen esille nostamiseen Suomen kehitys-, ihmisoikeus- ja turvallisuuspolitiikassa.

Kirkon Ulkomaanapu ja Aprodev tekevät aktiivista vaikuttamistyötä EU:ssa. Vuonna 2009 painopisteenä on EU:n tekeillä olevan hauraiden valtioiden tukemisen lähestymistapa ja tähän prosessiin liittyvien pilottimaiden kansalaisjärjestöjen kanssa käytävän vuoropuhelun tukeminen Haitissa, Burundissa ja Sierra Leonessa.

Lisätietoja:

Kehityspolitiikan ja ekumeenisten suhteiden yksikön päällikkö Suvi Virkkunen, p.050 3299 298

Sosiokulttuuristen oikeuksien asiantuntija, Eva-Marita Rinne-Koistinen,p. 050 326 4045