Kirkon Ulkomaanavun Indonesian avussa jälleenrakennus vahvistaa rauhaa

Edellytys on, että paikallisten ihmisten omat tarpeet ja suunnitelmat otetaan vakavasti. Paikallisen väestön kunnioittaminen ja tuloksellinen avustustyö luovat hyvät suhteet muslimien ja kristittyjen välille.

Kirkon Ulkomaanapu ja YEU laativat parhaillaan Indonesian jälleenrakennustyön suunnitelmia kahdeksi vuodeksi. Helsingissä vierailevat YEU:n hätäavun päällikkö rouva Arshinta ja suuren kirkollisen terveysalan säätiön Yakkum-järjestön johtaja, tohtori Sigit Wijayanta. YEU kuuluu Yakkumin alaisuuteen. Järjestö omistaa Indonesiassa useita sairaaloita ja terveysasemia. Sillä on myös laaja hätäapuohjelma.

"Hätäavun vaihe alkaa olla ohi, ja jälleenrakennus on alkanut", toteaa Sigit Wijayanta. "Olisi tärkeää että paikallinen väestö saisi nyt rauhassa toteuttaa suunnitelmiaan. Työ vie aikaa, eikä lahjoittajien ole syytä hosua", toteaa Wijayanta. Jälleenrakennuksen pitää vahvistaa ihmisten toimintakykyä, ja ihmisille on annettava keinoja pitkäjänteiseen kehitykseen. Liian paljon hätäapua ja liian nopeasti aiheuttaisi riippuvuutta ja passiivisuutta.

YEU käynnisti nopeasti tsunamin uhrien ensiavun, ja jatkaa terveydenhoitoa edelleen. Viime vuoden aikana sai hoitoa yli 80 000 potilasta. Ohjelmassa oli myös lasten rokotuksia, vitamiinien jakamista, hygieniatarvikkeita ja vammautuneiden kuntoutusta sekä vesi- ja saniteettihuoltoa. Lisäksi 80 ryhmää sai tukea tulojen hankkimiseen ja toipumiseen. YEU käynnisti terveydenhoidon myös syrjäkylillä, missä muut avustusjärjestöt eivät kyenneet toimimaan. Apua tarvitsevat sekä tsunamin että Acehin pitkän konfliktin uhrit.

YEU:n ja Kirkon Ulkomaanavun suunnitelmiin kuuluvat terveydenhoito, asuinrakennusten korjaaminen ja väestön toimeentulon mahdollisuuksien parantaminen. Järjestöt painottavat työtä syrjäseuduilla. Ne osallistuvat myös ohjelmaan, jolla tuetaan kotiutettavien taistelijoiden paluuta siviilielämään antamalla heille mahdollisuus hankkia elantonsa maanviljelijöinä tai kalastajina.

"Acehin rauha oli suuri ihme, ja olemme Suomelle hyvin kiitollisia neuvotteluavusta. Nyt on varmistettava, että jälleenrakennus lähtee hyvin käyntiin ja kaikki osapuolet sitoutuvat rauhan rakentamiseen", toteavat Wijayanta ja Arshinta.

Lisätietoja:
Johtaja Antti Pentikäinen, p. 09-1802 415
Humanitaarisen avun päällikkö Helena Manninen-Visuri, p. 09-1802 386 tai 040-7663542
Tiedottaja Elina Huhta, p. 09-1802 373

Kuvia lehdistön käyttöön