Kirkon Ulkomaanavun ilmastotyökalu parantaa ilmastonmuutoksen riskien hallintaa kehitysmaissa

image

Köyhien aseman parantamiseksi tehtävässä työssä tulee entistä paremmin ottaa huomioon ilmastonmuutoksen riskit ja vaikutukset. Kirkon Ulkomaanapu on kehittänyt ilmastotyökalun kehitysyhteistyöhankkeiden kestävyyden parantamiseksi. Työkalun käyttöönotto edistää ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautumista ja sopeutumista kehitysmaissa, jotka jo kärsivät ilmastonmuutoksen vaikutuksista eniten.

“Ilmastonmuutos haastaa myös kehitysyhteistyön uudella tavalla. Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneeli IPCC:n perjantaina julkaisema raportti osoittaa, kuinka linkki ilmastonmuutoksen ja joidenkin sään ääri-ilmiöiden välillä käy yhä selvemmäksi samalla kun seurauksista kärsivät kaikkein heikoimmassa asemassa olevat. Tulvat ja kuivuus, kuten Itä-Afrikan ja Aasian tapahtumat osoittavat, saattavat vakavasti vaarantaa ruokaturvan toteutumisen. Kehitysyhteistyöjärjestöt vastaavat haasteeseen kehittämällä työkaluja ilmastonmuutoksen vaikutusten huomioimiseksi ja riskienhallinnan parantamiseksi kehitysyhteistyössä”, sanoo Kirkon Ulkomaanavun kansainvälisen työn johtaja Jouni Hemberg.

”Myös köyhien aseman parantamiseksi on ratkaisevaa, että ilmastonmuutoksen vaikutukset huomioidaan systemaattisesti osana kehitysyhteistyöhankkeiden suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Tämä vähentää haavoittuvuutta ja parantaa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumista paikallisesti”, sanoo Ulkomaanavun ilmastonmuutosasiantuntija Aino Pennanen.

”Hankkeiden suunnittelu myös ilmaston kannalta kestäviksi edistää kehitystavoitteiden saavuttamista. Kyse on yksinkertaisimmillaan oikeiden asioiden tekemisestä muuttuvassa toimintaympäristössä. Nepalissa ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät jo, mutta kaikkia riskejä ei tunnisteta. Tärkeintä on lievittää erityisesti niitä ilmastonmuutoksen kustannuksia, joista maksavat kaikkein köyhimmät ihmiset”, sanoo Luterilaisen Maailmanliiton Nepalin ohjelmakoordinaattori Krishna Pathak. Järjestö on Ulkomaanavun paikallinen kumppani. 

”Vaikka kansainvälisessä ilmastopolitiikassa on edetty hitain ja pienin askelin, maailma ei odota”, toteaa Pennanen.

Kansainvälinen YK:n ilmastokokous kokoaa päättäjät Etelä-Afrikan Durbaniin 28.11.–9.12.2011. Päättäjien haasteena on aikaansaada uusi maailmanlaajuinen ilmastosopimus, joka vähentäisi merkittävästi päästöjä. Päästöjen merkittäväkään vähentäminen ei yksin riitä, sillä ilmastonmuutokseen on sopeuduttava jo nyt.

Tähän haasteeseen vastaa Kirkon Ulkomaanavun kehittämä ilmastotyökalu. Työkalu on julkaistu Ulkomaanavun verkkosivuilla www.kirkonulkomaanapu.fi/ilmastotyokalu.

Lisätietoja:

Jouni Hemberg, kansainvälisentyön johtaja, p. 050 325 9579
Aino Pennanen, ilmastonmuutosasiantuntija, p. 050 326 3487

Krishna Patakin haastattelupyynnöt Ulla Sarasalmi p. 050 552 1934.  Krishna Patak on suomessa 25.11. saakka.