Kirkon Ulkomaanavun entiselle työntekijälle vankeustuomio törkeästä petoksesta

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi 22.8.2016 Ulkomaanavun entisen työntekijän törkeästä petoksesta vuoden ja kolmen kuukauden ehdolliseen vankeuteen.

Määräaikaisessa työsuhteessa ollut projektityöntekijä laskutti joulukuun 2013 ja maaliskuun 2014 välisenä aikana Ulkomaanapua perusteettomasti 96 099,60 euron verran. Laskuja maksettiin 75 499,60 euroa ennen kuin työntekijä jäi kiinni sisäisessä valvonnassa, minkä jälkeen asiasta tehtiin välittömästi tutkintapyyntö poliisille.

Oikeuden mukaan teko täyttää törkeän petoksen tunnusmerkistön, sillä syytetty osoitti toiminnassaan suunnitelmallisuutta ja teki rikoksen käyttämällä hyväksi vastuulliseen asemaansa perustuvaa erityistä luottamusta.

Vankeustuomion lisäksi työntekijä tuomittiin korvaamaan Kirkon Ulkomaanavun vaatimuksen mukaisesti sille teolla aiheutettu taloudellinen vahinko kokonaisuudessaan viivästyskorkoineen. Ulkomaanapu on tyytyväinen oikeuden päätökseen.

Lisätietoja:
Mikko Koivumaa, viestintäpäällikkö, Kirkon Ulkomaanapu
mikko.koivumaa (at) kirkonulkomaanapu.fi, +358 40 559 4030

Aiemmat tiedotteet aiheesta:
25.5.2016  Kirkon Ulkomaanavun entistä työntekijääkoskeva petosoikeudenkäynti jatkuu
16.5.2014 Kirkon Ulkomaanapu pyysi poliisia tutkimaan mahdollista väärinkäytöstä