Kirkon Ulkomaanavun avustustoiminta kasvoi

Kirkon Ulkomaanavun tuotot kasvoivat edellisvuodesta 13 prosenttia. Sekä yksityislahjoitukset että kolehtitulot kasvoivat, minkä lisäksi ulkoministeriö ja EU kanavoivat aiempaa enemmän tukea KUAn kehitysohjelmiin ja humanitaariseen apuun. Kaikkiaan KUAlle kertyi tuottoja viime vuonna 17,6 miljoonaa euroa.

"Olemme erityisen iloisia siitä, että yksityislahjoitukset ovat kasvaneet 27 prosenttia. Kirkon Ulkomaanavulla on hyvät ohjelmat ja toimivat verkostot, ja meiltä löytyy resursseja ja valmiutta kasvattaa avustustyötä edelleen", toteaa Kirkon Ulkomaanavun hallituksen puheenjohtaja Markku Porvari.

Kirkon Ulkomaanapu saa tuloja myös Yhteisvastuukeräyksen, Ylen Hyvä -keräyksen ja kolehtien kautta. Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 60 prosenttia ohjataan Kirkon Ulkomaanavun ohjelmiin. Viime vuonna keräys tuotti KUAlle 2,3 miljoonaa euroa. Ylen Hyvä tuotti KUAlle 0,2 miljoonaa euroa. Seurakuntien talousarviolahjoituksista KUA sai 3,2 miljoonaa euroa.

Ulkoministeriön ja EU:n osuus oli viime vuonna 45 prosenttia kaikista tuotoista eli 8 miljoonaa euroa.

Avun painopiste edelleen Afrikassa

Kirkon Ulkomaanavun toiminnan painopiste on pitkäjänteisessä kehitysyhteistyössä, jossa ovat avainasemassa paikalliset ihmiset. Kaikkiaan KUA tekee avustustyötä yli viidessäkymmenessä maassa Afrikassa, Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa, Lähi-idässä ja Euroopassa.

Kolmannes kaikesta avusta suunnattiin viime vuonna maailman köyhimpään maanosaan Afrikkaan. Afrikassa eniten varoja kanavoitiin Etiopian, Ruandan, Ugandan ja Angolan kehitysohjelmiin.

Kirkon Ulkomaanapu tukee Afrikassa myös uskontojen välistä rauhanhanketta, jonka avulla pyritään etsimään ratkaisuja mantereen konfliktien ratkaisemiseksi. Eri uskontokuntia edustavat ryhmät ovat muun muassa käyneet eri maiden konfliktialueilla tapaamassa konfliktien osapuolia.

Kehitysohjelmien lisäksi Kirkon Ulkomaanapu antaa humanitaarista apua katastrofeissa ja tukee pakolaistyötä. Se pyrkii avustustyössään kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen ja ihmisoikeus- ja rauhantyön edistämiseen.

Mediassa olivat viime vuonna hyvin esillä Irakin sota ja Iranin maanjäristys. Kirkon Ulkomaanapu pitää kuitenkin tärkeänä nostaa esille myös "unohdettuja kriisejä". Afrikan sarvea ja eteläistä Afrikkaa vaivasi vaikea kuivuus, mihin tarvittiin kansainvälisen avustusyhteisön tukea.

Jälleenrakennus on ajankohtaista muun muassa Angolassa, Sierra Leonessa, Liberiassa ja Afganistanissa, missä tarvitaan edelleen humanitaarista apua.

HIV-aidsia ei voi unohtaa

HIV-aids vaikuttaa monin tavoin KUAn ohjelmamaissa, joten se on otettu huomioon kaikissa ohjelmissa. On tärkeää pyrkiä estämään epidemian leviämistä ja auttaa aidsiin jo sairastuneita tai sen takia orvoksi joutuneita lapsia.

Kotimaassa Kirkon Ulkomaanapu panostaa vaikuttamistoimintaan, koulutukseen, tiedotukseen ja varainhankintaan. Kirkon Ulkomaanavun toimintamenoista käytettiin 84,5 prosenttia ulkomaisiin kohteisiin ja 15,5 prosenttia kotimaan työhön.

Vaikuttamistyössä KUA kampanjoi viime vuonna Suomen Lähetysseuran kanssa kehitysyhteistyömäärärahojen nostamisen puolesta. Tavoitteena on saada eduskunta ja hallitus sitoutumaan kehitysyhteistyömäärärahojen nostamiseen YK:n suosittelemaan 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta vuoteen 2010 mennessä.

Kirkkojen kansainvälisellä vastuuviikolla nostettiin esille ruokaturvaa ja reilua kauppaa käsitteleviä kysymyksiä. Kirkon Ulkomaanavussa toivotaan, että yhä useampi seurakunta ryhtyisi käyttämään reilun kaupan kahvia. Nyt sitä käyttää viidennes kaikista Suomen lähes kuudestasadasta seurakunnasta.

Lisätietoja Kirkon Ulkomaanavusta antavat:
Tiedottaja Riitta Saarinen, puh. 1802 459 tai 044-5566829
Talouspäällikkö Tuula Tapanainen, puh. 1802 227
Digikuvia voi pyytää Aija Lintulalta, puh. 1802 391