Kirkon Ulkomaanavun avustustoiminta kasvoi viime vuonna

Kirkon Ulkomaanavun vuoden 2008 toimintakulut olivat 27,2 miljoonaa euroa, mikä merkitsi 15,6 prosentin kasvua edellisvuoteen. Rahastoja purettiin avustustyöhön yhteensä 2,2 miljoonaa euroa. Kokonaistulot kasvoivat runsaat viisi prosenttia edellisvuodesta ollen 25,1 miljoonaa euroa.

”Vuosi 2008 oli avustustyölle vaikeaa aikaa, vaikka myös merkittäviä tuloksia saatiin aikaan”, Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen toteaa.

Vuosi alkoi ruokakriisin merkeissä. Ruoan hinta nousi monin paikoin kolminkertaiseksi ja samalla monista elintarvikkeista tuli pulaa. Ilmastonmuutoksesta johtuva luonnonolojen koveneminen pahensi kuivuutta ja tulvia monin paikoin.

”Pelkästään Kirkon Ulkomaanavun humanitaarisen avun piirissä oli päivittäin yli miljoona ihmistä. Heidän elämässään tukemme merkitsi uutta mahdollisuutta ja toivon muuttumista käytännön selviytymismahdollisuuksiksi.”

Ulkomaanapu käytti viime vuonna avustustoimintaan 22,6 miljoonaa euroa. Se on runsaat 13 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Avustustoiminnan painopiste oli edelleen Afrikassa, missä käytettiin 9,9 miljoonaa euroa eli runsas kolmannes kaikista avustusvaroista.

Kehitysyhteistyön osuus avustustoiminnasta oli 56 prosenttia, humanitaarisen avun osuus 40 prosenttia sekä kirkkojen välisen yhteistyön osuus 4 prosenttia. Avustustoiminnan osuus kaikista menoista oli 83,2 prosenttia.

Tuloista saatiin seurakunnilta kolmannes, mikä sisältää talousarvioavustukset, kolehdit ja yhteisvastuukeräyksen tuoton. Tulot seurakunnista kasvoivat lähes seitsemän prosenttia. Valtion ja EU:n osuus tuloista oli 43 prosenttia ja yksityisten ja yritysten osuus 21 prosenttia.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen, puh. 040 531 3514

> Katso luvut kuvina