Kirkon Ulkomaanavun adventtikeräys Mosambikin lapsille

Kirkon Ulkomaanapu tekee Mosambikissa työtä Gazan maakunnassa, joka on yksi Mosambikin köyhimpiä alueita. Suuri osa alueen miehistä on töissä Etelä-Afrikan kaivoksilla. Naisten aika menee puiden ja veden haussa ja pellolla työskennellessä.

Lapset joutuvat viettämään paljon aikaa keskenään ja jo pientenkin lasten on huolehdittava vielä pienemmistä sisaruksistaan. Vakava ongelma on orvoksi jääneiden lasten kasvava määrä malarian sekä aidsin ja tuberkuloosin vuoksi.

Kirkon Ulkomaanapu tukee kyläyhteisöjen organisoitumista ja auttaa perheitä kehittämään kestäviä ratkaisuja toimeentulon parantamiseksi muun muassa maataloutta ja pienyritystoimintaa kehittämällä. Näin lapset saavat mahdollisuuden turvalliseen lapsuuteen ja koulunkäyntiin.

Terveyskasvatuksella voidaan ennaltaehkäistä sairauksien leviämistä. Kaivojen rakentaminen turvaa puhtaan juomaveden saannin ja helpottaa naisten työtaakkaa. Kirkon Ulkomaanapu tukee myös koulujen rakentamista ja valistusta tyttöjen koulunkäynnin edistämiseksi.

Myös ensimmäisen adventin kolehti kerätään Kirkon Ulkomaanavulle Mosambikin lasten auttamiseen.

Keräyksen tilinumerot ovat Sampo 800018-223340 ja Nordea 157230-500504. Viestikohtaan merkintä "Adventtikeräys".

Lisätietoja:

Keräyspäällikkö Johanna Karjalainen, (09) 1802 458
Tiedottaja Maija Sankari, p. (09) 1802 295 tai 040-559 4030

Valokuva tiedotusvälineiden käyttöön:

Adventtikeräys 2006

Kuvaan merkintä: Kirkon Ulkomaanapu / Hannamari Rinne

Kirkon Ulkomaanapu on Suomen suurin kehitysyhteistyöjärjestö. Se käyttää tänä vuonna avustustyöhön lähes 20 miljoonaa euroa. Kaikista kuluista avustustyöhön käytetään 88 prosenttia ja runsaat 12 prosenttia tukitoimintoihin kotimaassa sekä yleishallintoon.