Kirkon Ulkomaanavun adventtikeräys Etiopian lasten hyväksi

Elämän syrjästä pääsee paremmin kiinni, kun on mahdollisuus saada terveysasemalta hoitoa ja neuvontaa; juoda suojatusta vesilähteestä puhdasta vettä ja käydä koulua ja oppia lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan. Lasten terveyttä kohennetaan rakentamalla maaseudulle terveysasemia, jotka antavat hoitoa yleisimpiin sairauksiin ja neuvovat kuinka sairauksia voidaan ehkäistä. Neuvolatoiminnalla pyritään vähentämään äitiys- ja lapsikuolleisuutta, mikä on suuri haaste maassa, jossa on hyvin vähän koulutettuja kätilöitä ja pitkät matkat terveysasemille.

Kaivojen rakentaminen ja vesilähteiden suojaaminen takaa myös perheen lapsille puhtaan juomaveden. Monet perheet joutuvat hakemaan juomaveden lammikoista, jotka ovat saastuneet tai vettä kaivetaan kuivuneista joen uomista.

Koulutuksen tärkeyden ymmärtävät erityisesti ne vanhemmat, jotka eivät ole itse päässeet kouluun. Kirkon Ulkomaanapu tukee muun muassa koulunrakennushankkeita, joissa vanhemmat vastaavat itse rakentamisesta.

Toistuvista kuivuuksista kärsivässä Etiopiassa tärkeää on myös ruokaturvan parantaminen. Nälkäinen lapsi ei jaksa leikkiä ja käydä koulua. Maanviljelyä tehostetaan ja monipuolistetaan rakentamalla patoja ja kastelukanavia, mitkä mahdollistavat ympärivuotisen viljelyn.

Adventtikeräykseen liittyvä virallinen kolehti kannetaan kirkoissa ensimmäisenä adventtisunnuntaina 27. marraskuuta.

Kirkon Ulkomaanavun keräystilit ovat Nordea 157230-500504 ja Sampo 800018-223340. Viestikohtaan merkintä "Joulu 05". Keräyspuhelin 0600-11201 (10,10 € / puhelu+pvm). Lahjoitukset netissä: www.kirkonulkomaanapu.fi

Lisätietoja antavat:
Keräyspäällikkö Johanna Karjalainen, puh. (09) 1802 458
Suunnittelija Saara Ojanen, puh. (09) 1802 441
Tiedottaja Maija Sankari, puh. (09) 1802 295 tai 040-5594030

Adventtikeräyksen kampanjakuvia voi pyytää Aija Lintulalta, puh. 1802 391, aija.lintula@evl.fi