Kirkon Ulkomaanavun adventtikeräys Afrikan lapsille

Kirkon Ulkomaanapu tekee työtä eri puolilla Afrikkaa eniten apua tarvitsevien parissa. Maapallon köyhimmän maanosan toivo on sen lapsissa. Miljoonat lapset joutuvat kuitenkin elämään vaikeissa olosuhteissa, köyhyyden ja pakolaisuuden keskellä.

Yli kolmasosalla afrikkalaisista lapsista ei ole mahdollisuutta käydä edes peruskoulua. Monet lapset kärsivät nälästä, puhtaan juomaveden puutteesta sekä sairauksista, jotka olisivat helposti hoidettavissa.

Kirkon Ulkomaanapu tekee työtä sen puolesta, että vanhemmat voisivat varmistaa lapsilleen terveyden, koulunkäynnin ja tulevaisuuden. Perheiden toimeentulon parantaminen esimerkiksi maataloutta ja pienyritystoimintaa kehittämällä, kyläyhteisöjen organisoitumisen tukeminen, terveysvalistus sekä koulujen ja kaivojen rakentaminen antavat välineitä parempaan tulevaisuuteen.

Myös ensimmäisen adventin kolehti kerätään Kirkon Ulkomaanavulle Afrikan lasten elinolojen parantamiseen.

Keräyksen tilinumerot ovat Sampo 800018-223340 ja Nordea 157230-500504. Viestikohtaan merkintä "Adventtikeräys".

Keräykseen liittyviä kuvia voi pyytää tiedotussihteeri Aija Lintulalta, (09) 1802 391, aija.lintula@kua.fi

Lisätietoja: Keräyspäällikkö Johanna Karjalainen, (09) 1802 458
Tiedottaja Ulla Hottinen, (09) 1802 469, 050 350 1099