Kirkon Ulkomaanavulta tukea palestiinalaisnuorten koulutukseen

Länsirannan alueen opiskelijoiden pääsy Jerusalemin kupeessa sijaitsevaan Beit Haninan ammattikouluun on vaikeutunut kiristyneen poliittisen tilanteen ja yhä tiukempien liikkumisrajoitusten vuoksi. Uusi sivukoulu on jo vuokrannut tilat Ramallahista.

Israelin Beit Haninan läpi rakentama eristysmuuri on pidentänyt Länsirannalta tulevien opiskelijoiden ja opettajien koulumatkoja useilla tunneilla. Käytännössä neljä viidestä oppilaasta ja opettajasta kärsii näistä esteistä.

Liikkumisrajoitukset ovat myös huonontaneet perheiden työllisyystilannetta ja siten mahdollisuutta maksaa koulu- ja asuntolamaksuja. Eristysmuurin rakentaminen on verottanut palestiinalaisten maita ja heikentänyt merkittävästi maataloudesta saatavia tuloja. Köyhyys on yleistynyt alueella yli 20 prosenttia syyskuun 2000 jälkeen, ja tällä hetkellä yli 60 prosenttia palestiinalaisperheistä elää alle kahdella dollarilla päivässä.

Luterilaisen maailmanliiton ylläpitämä Beit Haninan ammattikoulu kouluttaa nuoria palestiinalaisia, joilla ei ole mahdollisuuksia kouluttautua muuten. Nämä nuoret kärsivät usein heikosta itseluottamuksesta ja kuuluvat väkivaltaisen käyttäytymisen riskiryhmiin.

Opiskelun avulla nuoret voivat rakentaa itsetuntoaan oppimalla työllistäviä tietoja ja taitoja, mikä auttaa heitä säilyttämään tulevaisuuden toivon.

Opiskellessaan he myös altistuvat vähemmän väkivallalle ja radikalisoitumiselle. Jopa nykyään, kun työttömyys alueella on hyvin korkea, saa yli 70 prosenttia opintonsa päättävistä nuorista heti valmistuttuaan oman alansa töitä.

Kirkon Ulkomaanavun työtä palestiinalaisalueilla voi tukea tekemällä lahjoituksen avustustileille Nordea 157230-500504 tai Sampo 800018-223340. Viestikohtaan merkintä "Palestiinalaisalueet". Lahjoitukset internetissä www.kirkonulkomaanapu.fi

Lisätietoja Kirkon Ulkomaanavussa antavat:
Tiedottaja Riitta Saarinen, puh. (09) 1802 459 tai 044-5566829
Suunnittelija Riitta Soveri, puh. (09) 1802 292
Digikuvia voi pyytää Aija Lintulalta Kirkon Ulkomaanavusta, puh. (09) 1802 391