Kirkon Ulkomaanavulta lisätukea Libanonin vesihuoltoon

Ohjelma toteutetaan 60 väliaikaisessa majoituskeskuksessa, joista 30 on Beirutissa ja Mount Lebanonin alueella, 30 Saidan alueella. Ohjelman toteutus on jo alkanut viidellä koululla. Yhdellä koululla Beirutissa ja neljällä muualla Libanonissa on järjestetty suihkut ja käymälät, ja useita muita majoituskeskuksia varten on laadittu suunnitelmat. Saidassa avun laajentaminen on jouduttu keskeyttämään kaupungin ja kuljetusreittien heikon turvallisuustilanteeen vuoksi.

Vesi- ja sanitaatio-ohjelman piirissä on 20 000 henkilöä, ja sen budjetti on 2,5 miljoonaa dollaria.
Työ koordinoidaan Libanonin hallituksen ja YK-järjestöjen kanssa. Kirkon Ulkomaanapu järjestää ohjelman toteutuksen yhteistyössä Norjan kirkon ulkomaanavun ja Lähi-idän kirkkojen neuvoston ekumeenisen avustusjärjestön kanssa. Ohjelman ovat käynnistäneet alueen paikalliset työntekijät yhdessä viiden ulkomaisen asiantuntijan kanssa.

"Turvallisten kuljetusreittien puute, lisääntyvä avustettavien määrä ja polttoainepula ovat johtamassa yhä syvempään humanitaariseen kriisiin Libanonissa", sanoo Kirkon Ulkomaanavun varatoiminnanjohtaja Leo Siliämaa.

Siliämaan mukaan paikallisten kirkkojen työntekijät ja vapaaehtoiset ovat vaikeuksista huolimatta pystyneet toteuttamaan avustusohjelmaa. Kirkkoja ja kouluja on luovutettu majoituspaikoiksi. Niihin ja ystäväperheiden luo paenneille ihmisille on toimitettu ruokaa, taloustavaroita ja puhdasta vettä. Riittävän veden turvaamisen sekä hygieniatilanteen ylläpitämisen tärkeys korostuu konfliktin pitkittyessä.

Kirkon Ulkomaanapu ja ortodoksisen kirkon avustusjärjestö Ortaid jatkavat varojen keräämistä avustustyöhön. Suurimmat tarpeet ovat tällä hetkellä vesi- ja sanitaatiohuollon tarvikkeiden lisäksi peruselintarvikkeet, hygieniatavarat, pikkulasten ruoka ja lasten askarteluvälineet.

Lahjoitukset Lähi-itään:
Kirkon Ulkomaanapu Sampo 800018-223340 ja Nordea 157230-500504.
Ortaid OP 548005-216435 ja Nordea 147030-254956.
Viestikohtaan merkintä "Lähi-itä".

Lisätiedot:
Varatoiminnanjohtaja Leo Siliämaa, p. 09-1802 396 tai 040-512 8938
Suunnittelija Eija Alajarva, p. (09) 1802 444 tai 040-582 1183
Tiedottaja Maija Sankari (09) 1802 295, 050-559 4030