Kirkon Ulkomaanavulta lisää hätäapua Afrikan kuivuuden uhreille

Itä-Afrikassa toiminta keskittyy Eritreaan, Etiopian eteläosiin ja Kenian koillisosaan, missä laajoilla alueilla kaivot ovat kuivuneet ja vesilähteet ehtyneet. Sekä väestö että karja kärsivät kovasta veden puutteesta. Lasten ja aikuisten vakava aliravitsemus on lisääntynyt ja karjaa on kuollut.

KUA käyttää 500 000 euroa kaivojen rakentamiseen, vesilähteiden parantamiseen ja tarvittaessa ruoka-apuun. Kaikissa kolmessa maassa joudutaan tilapäisesti kuljettamaan säiliöautoilla vettä moniin kyliin, ja lähiaikoina varaudutaan uusien kotieläinten hankkimiseen. Eritreassa jaetaan siitoseläimiä yksinhuoltajaäideille. Lisäksi jaetaan paikallisesti tuotettua lisäravintosekoitusta imettäville ja odottaville äideille sekä pienille lapsille.

Eteläisessä Afrikassa KUA käyttää 410 000 euroa Zimbabwen, Malawin ja Mosambikin pahimpien kuivuusalueiden ruoka-apuun, vesihuoltoon sekä siementen ja työkalujen hankkimiseen. Zimbabwessa KUAn tuella toimitetaan ruoka-apua noin 55 000 ihmiselle pahimmilla kuivuusalueilla Masvingon, Matabelemaan ja Midlandsin maakunnissa. Vastineeksi edunsaajat osallistuvat ruokaturvan pidemmän aikavälin varmistamiseen tähtääviin hankkeisiin, kuten kastelualtaiden patojen rakentamiseen, ympäristön kunnostustöihin ja viljelmien kasteluun. Erityistukea saavat hiv/aids-ongelmasta kärsivät perheet.

Joillakin kuivuusalueilla on hiljattain satanut, mutta siitä ei heti ole apua, vaan sade saattaa aluksi pahentaa tautien leviämistä ja vaikeuttaa ruoka-avun kuljetuksia. Lisäksi ruokavarastot ovat tyhjät ja uuden sadon valmistumiseen kuluu aikaa. Karjan menehtymisen vuoksi ihmisillä ei ole ostovoimaa.

Kirkon Ulkomaanapu käyttää Afrikan kuivuusohjelmiin ulkoasiainministeriön Afrikan kuivuusalueille KUAn kautta kanavoimia varoja 700 000 euroa sekä 180 000 euroa seurakuntien ja yksityishenkilöiden lahjoituksia. Summaan sisältyy Espoon seurakuntien myöntämä 30 000 euron suuruinen tuki Malawiin.

Nyt myönnetyn hätäavun lisäksi Kirkon Ulkomaanapu tukee kuivuusalueiden kylien ruokaturvallisuuden kehittämistä. Monivuotiset maaseudun kehitysohjelmat ovat käynnissä Etiopiassa, Eritreasssa, Mosambikissa ja Zimbabwessa, jotta väestö ei toistuvasti joutuisi turvautumaan kansainväliseen hätäapuun.

Kirkon Ulkomaanapu vetoaa lahjoittajiin Afrikan kuivuuden uhrien auttamiseksi. Keräystilit ovat
Nordea 157230-500504 ja Sampo 800018-223340. Viestikohtaan merkintä "Afrikan kuivuus".

Lahjoitukset netissä

Kuvat tiedotusvälineille
1. Ruokintakeskus

Lapsille jaetaan lisäravintoa El Wakissa sijaitsevassa ruokintakeskuksessa Manderan alueella Koillis-Keniassa. Kuva Kirsten Engebak NCA-ACT/KUA

2. Kuollut karja

Kuolleita eläimiä Manderan alueella Koillis-Keniassa. Kuva Kirsten Engebak NCA-ACT/KUA

Lisätietoja:

Viestintäpäällikkö Kirsi Saloranta, p. 1802 563 tai 040 – 512 3286
Humanitaarisen avun päällikkö Helena Manninen-Visuri, p. 1802 386 tai 040 – 766 3542