Kirkon Ulkomaanavulta lisää apua Aasian tulvien uhreille

Yli 20 miljoonaa ihmistä on joutunut tulvien vuoksi jättämään kotinsa Intiassa, Bangladeshissa ja Nepalissa. Tulvat ovat rikkoneet patoja, teitä ja koteja. Riisisato on tuhoutunut monin paikoin ja likaisen veden aiheuttamat taudit ovat alkaneet levitä. Tilanteen pelätään edelleen pahenevan, sillä monsuunikausi jatkuu syyskuulle saakka ja korkea nousuvesi hidastaa tulvaveden valumista mereen.

Kirkon Ulkomaanapu yhteistyökumppaneineen on toteuttanut jo useiden vuosien ajan pitkäjänteisiä maaseudun kehitysohjelmia Intiassa, Nepalissa ja Bangladeshissa. Alueen toistuvien luonnonkatastrofien vuoksi ohjelmien keskeinen osa-alue on kylien oman katastrofivalmiuden kehittäminen.

Kyliin on valmisteltu toimintaohjeet katastrofien varalle. Kyliin on rakennettu muun muassa ns. korotettuja kaivoja, joita tulvavedet eivät pääse likaamaan. Monissa kylissä tulvien tuhoja on voitu rajoittaa tämän ansiosta.

Ohjelmissa valmistaudutaan myös hätäapuvaiheen jälkeiseen työhön, jolloin on tarkoitus keskittyä tuhoutuneiden kotien jälleenrakentamiseen sekä kehittää edelleen ihmisten mahdollisuuksia varautua ennakolta katastrofeihin.

Kirkon Ulkomaanapu vetoaa seurakuntiin ja yksityisiin ihmisiin avun saamiseksi tulvien uhreille. Tilinumerot ovat pankeissa Sampo 800018-223340 ja Nordea 157230-500504, viestikohtaan merkintä "Aasian tulvat".

Lisätietoja: Projektisihteeri Merja Luukkanen (09) 1802 513 tai 040-766 3542
Tiedottaja Maija Sankari (09) 1802 295 tai 040-559 4030, sähköposti maija.sankari@evl.fi (kuvapyynnöt)

Kuva: Luterilainen maailmanliitto – Nepal/ACT International

Lue KUA:n katastrofivalmiustyöstä Bangladeshissa