Kirkon Ulkomaanavulta apua Irakin pakolaisille ja palestiinalaisalueille

Irakissa on sodan ja edelleen jatkuvan konfliktin seurauksena joutunut jättämään kotinsa yli neljä miljoona ihmistä, joista yli kaksi miljoona asuu pakolaisena naapurimaissa Syyriassa ja Jordaniassa.

Asteittain pahentunut turvallisuustilanne ja jatkuva pelossa eläminen on pahentanut erityisesti lasten, naisten ja vähemmistöryhmien tilannetta. Pakolaiset ovat päivittäisissä tarpeissaan riippuvaisia ulkopuolisesta avusta.

Kirkon Ulkomaanavun tuella hankitaan Syyriassa ja Jordaniassa oleville pakolaisille ruoka-apua, talvivaatteita ja lääkkeitä.

Irakissa annetaan psykososiaalista tukea lapsille ja nuorille rakentamalla kaksi nuorisokeskusta Bagdadiin ja Basraan ja kouluttamalla näihin henkilökunta. Irakissa avustetaan myös Basran lähellä sijaitsevan Abu Al-Khasibin aluesairaalan vesihuoltoa sekä tuetaan syrjittyyn Marsh Arab -vähemmistöön kuuluvia perheitä.

Gazan kaistaleen jo ennestään epävakaa humanitaarinen tilanne on huonontunut. Länsirannalla jatkuva ekonominen, sosiaalinen ja poliittinen eristäminen on johtanut väestön lisääntyneeseen köyhyyteen ja kärsimykseen. Kirkon Ulkomaanavun tuella annetaan ruoka-, raha- ja terveydenhoitoapua heikoimmassa tilanteessa oleville perheille.

Lisätietoja: humanitaarisen avun suunnittelija Maritta Niskanen-Tamiru, p. (09) 180 2407, 050 390 4299, tiedottaja Ulla Hottinen, p. (09) 180 2469, 050 350 1099