Kirkon Ulkomaanavulta 80 000 euroa Mosambikin tulva-alueelle

Malarian ja ripulin ehkäisemiseksi perustetaan väliaikaisia terveysasemia ja rakennetaan tilapäisiä suojia ja käymälöitä.

Mosambikin keski- ja eteläosissa kärsitään laajoista tulvista. Sadat tuhannet ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa, ja yli 80 000 hehtaaria viljelysmaata on veden alla. Kirkon Ulkomaanavun työtä toteutetaan Gazan, Inhambanen, Sofalan ja Teten lääneissä, missä tilanne on vaikein. Edunsaajia arvioidaan olevan yli 40 000.

Lisätietoja: Humanitaarisen avun suunnittelija Matti Ridanpää (09) 1802 572, 040 739 5524.