Kirkon Ulkomaanavulta 50 000 euroa Georgiaan

Ulkomaanapu toimittaa avun perille yhdessä paikallisten kumppanijärjestöjensä kanssa. Avustussummaa ei ole toistaiseksi sidottu millekään tietylle osa-alueelle.

"Konfliktin seurauksena alueella on kymmeniä tuhansia pakolaisia, avun tarve on moninainen", kertoo Ulkomaanavun humanitaarisen avun yksikön päällikkö Jouni Hemberg. Ulkomaanapu on tarpeen mukaan valmis myös lisäämään apuaan.

Kirkon Ulkomaanapu tekee yhteistyötä Georgian avustustoiminnan osalta Ortodoksisen kirkon ulkomaanavun OrtAidin kanssa.

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n mukaan Etelä-Ossetiassa arviolta jopa 100 000 ihmistä on lähtenyt kodeistaan taisteluja pakoon.

Georgian konfliktista kärsineitä voi tukea tekemällä lahjoituksen Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon: Sampo Pankki 800018-223340 "Georgia".

Lisätietoja:
Humanitaarisen avun yksikön päällikkö Jouni Hemberg, puh. (09) 1802 513 tai 050-3259597.