Kirkon Ulkomaanavulta 50 000 euroa Aasian katastrofin uhrien auttamiseen

Apua annetaan Intiaan ja Sri Lankalle kansainvälisen kirkkojen katastrofiavun kattojärjestön ACTin kautta. Paikalliset yhteistyökumppanit ovat jo aloittaneet välittömän hätäavun jakamisen ja kartoittavat avun tarvetta eri alueilla edelleen.

Ensi vaiheessa järjestetään tuhoalueiden asukkaille vettä, ruokaa ja tilapäismajoitusta, jotta loukkaantuneet ja kodittomiksi jääneet ihmiset selviytyisivät pahimmasta. Myöhemmässä vaiheessa varaudutaan auttamaan uusien asumusten rakentamisessa.

Kirkon Ulkomaanapu vetoaa lahjoittajiin Aasian katastrofin uhrien auttamiseksi. Keräystilit ovat Nordea 157230-500504 ja Sampo 800018-223340. Viestikohtaan merkintä ”Aasia”. Lahjoituspuhelimet 0600-14747 (5,01 € + pvm) ja 0600-11201 (10,10 € + pvm). Lahjoitukset netissä www.kirkonulkomaanapu.fi

Lisätietoja Kirkon Ulkomaanavussa antavat:
Tiedottaja Riitta Saarinen, puh. 1802 459 tai 044-5566 829
Humanitaarisen avun suunnittelija Merja Luukkanen, puh. 1802 513 tai 040-766 3542