Kirkon Ulkomaanavulta 300.000 euroa nälänhädän torjumiseen Eritreassa ja Etiopiassa

Avustusohjelmien piirissä on Etiopiassa n. 100.000 ihmistä ja Eritreassa n. 40.000 ihmistä.

"Useiden perättäisten kuivuusvuosien jälkeen Afrikan Sarven tilanne on hälyttävä. Nyt tarvitaan apua nopeasti, jotta ihmiset eivät lähtisi vaeltamaan kotikylistään epätoivoiseen ruoanhakuun ja jotta heidän ei tarvitsisi ryhtyä myymään vähäistä omaisuuttaan tai työkalujaan ruoan hankkimiseksi", sanoo humanitaarisen avun suunnittelija Merja Luukkanen Kirkon Ulkomaanavusta.

Eritreassa noin 60 prosenttia maan 3,6-miljoonaisesta väestöstä on ulkopuolisen ruoka-avun varassa. Etiopiassa hätäapua tarvitsee nyt noin 3,8 miljoonaa ihmistä, minkä lisäksi vuosittain yli 5 miljoonaa ihmistä tarvitsee lisäruokaa. Kansainvälinen yhteisö on reagoinut tilanteeseen hitaasti, ja tilanteen pelätään muuttuvan kriittiseksi, ellei apua saada ajoissa.

Kirkon Ulkomaanapu osallistuu sekä Eritreassa että Etiopiassa myös pitkäjänteiseen kehitysyhteistyöhön, jossa ruokaturvan vahvistaminen on keskeinen painopiste. Kummassakin maassa rakennetaan kastelualtaita ja kaivoja, suojellaan lähteitä, istutetaan puita ja pengerretään rinteitä eroosion tuhojen estämiseksi.

"Hätäavun rinnalla myös ennakoiva, pitkäjänteinen työ on välttämätöntä, jotta ihmisten kyky tulla toimeen itsenäisesti vahvistuisi", Merja Luukkanen painottaa. "Tämä työ on ollut tuloksellista, mutta sitä on jatkettava uusilla alueilla."

Nälänhädän torjumiseksi tehtävää työtä Eritreassa ja Etiopiassa voi tukea tekemällä lahjoituksen Kirkon Ulkomaanavun keräystileille: Nordea 157230-500504 ja Sampo 800018-223340. Viestikohtaan merkintä "Afrikan nälkä".

Lisätietoja Kirkon Ulkomaanavussa antavat:
Suunnittelija Merja Luukkanen, puh. (09) 180 2513 tai 040-766 3542.
Tiedottaja Ulf Särs, puh. (09)180 2406 tai 050-564 1833