Kirkon Ulkomaanavulta 300 000 euroa avustustyöhön Itä-Afrikan kuivuusalueelle

Kirkon Ulkomaanapu on myöntänyt katastrofirahastosta ja keräysvaroja yhteensä 300 000 euroa Itä-Afrikan kuivuudesta kärsivien auttamiseen. Apu suunnataan sekä Somaliaan että Kenian ja Etiopian pakolaisleireille kirkollisten avustusjärjestöjen verkoston ACT-allianssin hankkeisiin. Katastrofirahaston varojen lisäksi Kirkon Ulkomaanapu kohdistaa noin 200 000 euroa jo aiemmin ulkoministeriöltä saatuja Somalian pakolaisten avustamiseen tarkoitettuja varoja hätäapuun.

Kirkon Ulkomaanavun Itä-Afrikan ohjelmajohtaja Anna Muinonen kertoo, että tilanteen tekee erityisen haasteelliseksi se, että pakolaisvirrat kohdistuvat alueille, joissa myös paikallisyhteisöt kärsivät kuivuuden seurauksista. Hätäapua tarvitsevat yhtä aikaa paikallisväestö sekä valtavaa vauhtia kasvanut pakolaisväestö.

Pakolaisleirien kapasiteettia ei ole kyetty lisäämään riittävästi pakolaismäärän räjähdysmäisen kasvun myötä. Dadaabissa yli 45 000 pakolaista oleskelee virallisten leirien ulkopuolella alueella, jossa he eivät pääse pakolaisleirin palvelujen ja suojelun piiriin. Kirkon Ulkomaanavun kumppani Luterilainen maailmanliitto on vastuussa leirin tiedotus-järjestelmästä.

”On tärkeää että saapuvat pakolaiset saavat tietoa siitä, miten rekisteröintijärjestelmä toimii, minkälaista apua on odotettavissa ja miksi he joutuvat odottamaan. Tilanne on äärimmäisen kuormittava myös humanitaarisille työntekijöille, jotka työskentelevät lähes kellon ympäri, voimatta siltikään vastata kaikkien pakolaisten tarpeisiin”, Anna Muinonen kertoo.

”Saapuvat pakolaiset ovat ennennäkemättömän heikossa kunnossa käveltyään päiviä tai jopa viikkoja ilman ruokaa. He kärsivät aliravitsemuksesta, nestehukasta ja uupumuksesta sekä usein myös rankasta psyykkisestä stressistä. Perheet ovat joutuneet jättämään heikoimpia perheenjäseniään taakseen matkanvarrelle voidakseen pelastaa edes ne lapset, joilla on vielä selviytymismahdollisuus.”

Useat lapset ovat saapuessaan niin aliravittuja, että heitä ei pystytä pelastamaan edes intensiivihoidolla. Jopa 30 prosenttia saapuvista lapsista on aliravittuja, ja keskimäärin 30 lasta kuolee kuukausittain aliravitsemukseen Dadaabissa.

”Tärkeintä apua saapuville uupuneille pakolaisille on vesi, ruoka, lääkintäapu, ja intensiivihoito varsinkin vakavasti aliravituille lapsille. Myös leirillä pidempään asuneet pakolaiset ovat uskonnollisten johtajien johdolla järjestäytyneet auttamaan saapuvia pakolaisia jakamalla heille vaatteita”, Anna Muinonen kertoo.

Lahjoituksia voi tehdä Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon, tilinumero Nordea 157230-500504, viite "1025"

Lisätietoja: tiedottaja Ulla Kärki, p. 050 576 7948