Kirkon Ulkomaanavulta 200 000 lisää Haitiin

Kirkon Ulkomaanapu on tehnyt 200 000 euron lisäavustuspäätöksen Haitiin. Varoilla hankitaan muun muassa ruokaa, telttoja ja vedenpuhdistustabletteja. Seuraavaa avustuskuljetusta valmistellaan parhaillaan. Varat avustukseen on saatu yksityisten ihmisten, yritysten ja seurakuntien lahjoituksista.
 
Kirkon Ulkomaanapu valmistelee myös väliaikaiskoulujen perustamista. Lasten pääseminen kouluun on ensiarvoisen tärkeää heidän turvallisuutensa, hyvinvoinnin ja nopeamman toipumisen vuoksi. Väliaikaiskoulut sijoitetaan tuhoutuneiden koulurakennusten pihoille tai kotinsa menettäneille ihmisille perustettuihin leireihin.
 
”Toteutamme vielä ensivaiheen avustusoperaatiota, mutta koulujen perustaminen on prioriteettilistallamme seuraavana. Normaalioloissakin vain puolet alakouluikäisistä lapsista käy koulua. Suurin osa kouluista on kirkkojen ja järjestöjen ylläpitämiä”, Humanitaarisen avun päällikkö Maritta Niskanen-Tamiru kertoo.
 
Kirkon Ulkomaanapu on jo aiemmin toimittanut apua Haitiin yhteensä 650 000 eurolla, josta 500 000 oli ulkoministeriön rahaa. Avustustyötä lisätään sitä mukaa kuin varoja saadaan. Haiti tulee olemaan yksi Kirkon Ulkomaanavun suurimmista avustusoperaatioista.
 
”Haiti on yksi pääkohdemaistamme. Vaikka vielä pitkään tarvitaan ensivaiheen avustustarvikkeita, suunnittelemme jo katastrofiavun jälkeistä jälleenrakennustyötä. Meneillään olevia pitkäjänteisiä kehitysohjelmia jatketaan myös heti, kun olosuhteet sen sallivat”, Kirkon Ulkomaanavun kansainvälisen työn johtaja Jouni Hemberg kertoo.
 
Ulkomaanapu valmistautuu lähettämään myös lisää suomalaisia työntekijöitä tukemaan avustustyötä ensi keskiviikkona lähtevien kahden työntekijän lisäksi. Lisää työntekijöitä tarvitaan avustuskuljetusten organisointiin, avustusjakelujen organisointiin sekä väliaikaiskoulujen käynnistämiseen.  
 
Kirkon Ulkomaanapu järjestää keräyksen Haitin maanjäristyksen uhrien auttamiseksi yhteistyössä Yhteisvastuukeräyksen kanssa. Haiti on Yhteisvastuukeräyksen ulkomaisena kohteena tänä vuonna. Ihmiset voivat lahjoittaa Haitiin jo nyt Yhteisvastuukeräyksen kautta. Kaikki ennen Yhteisvastuukeräyksen virallista avausta 7.2. annetut lahjoitukset kohdistetaan Kirkon Ulkomaanavun Haitin hätäapuun.
 
Avustustili: Yhteisvastuukeräys Nordea 208918-6775
 
Lisätietoja:
Kirkon Ulkomaanavun humanitaarisen avun yksikön päällikkö Maritta Niskanen-Tamiru, p. 050 390 4299 
Kirkon Ulkomaanavun humanitaarisen avun koordinaattori Matti Ridanpää, p. 040 739 5524 
Kirkon Ulkomaanavun viestintäpäällikkö Maija Sankari, p. 040 5594030