Kirkon Ulkomaanavulta 100 000 euroa Gazaan

Kirkon Ulkomaanapu on myöntänyt katastrofirahastostaan 100 000 euroa humanitaarista apua Gazaan. Tuki kohdistuu psykososiaalisten tukitoimien kehittämiseen, sairaalatarvikkeiden ja lääkkeiden toimittamiseen sekä ruokaturvan parantamiseen.

Kirkon Ulkomaanapu on säännöllisesti jo vuosien ajan auttanut palestiinalaisia Gazan alueella tukemalla paikallisten yhteistyökumppanien toimintaa mm. terveyskeskuksissa ja sairaalassa sekä tarjonnut työllistymismahdollisuuksia ja psykososiaalista tukea alueen asukkaille. Tuki on kohdistunut erityisesti haavoittuvimpiin perheisiin, naisiin ja aliravitsemuksesta kärsiviin lapsiin.

Kirkon Ulkomaanapu toimii palestiinalaisalueilla yhteistyössä kirkkojen kansainvälisen katastrofiavun ACTin (Action by Churches Together) kanssa. Kuluneena vuonna Kirkon Ulkomaanapu on jo myöntänyt tukea 150 000 euroa edestä.

"Lähi-idässä ne ajat, jolloin vihollisen saattoi tuhota asein, ovat ohi ja paras tae rauhaan on lopulta sopimus vihollisen kanssa. Mikäli Israel haluaa rauhaa, on sen suostuttava neuvottelemaan Hamasinkin kanssa. Kansainvälinen yhteisö voi tukea tässä Israelia painostamalla Hamasia takaamaan Israelin turvallisuus", arvioi Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen tilannetta.

Humanitaarinen tilanne alueella on muutenkin heikko ja on odotettavissa, että kriisi pahenee. Kirkon Ulkomaanapu vetoaa Israelin valtioon ja Hamasiin vihollisuuksien lopettamiseksi ja humanitaarisen avun perillemenon varmistamiseksi. Molempien osapuolten on osoitettava ihmisarvon ja -elämän kunnioituksensa takaamalla humanitaarisen avun perillemeno.

Kirkon Ulkomaanapu on aloittanut keräyksen Gazan kriisin koettelemien ihmisten auttamiseksi. Lahjoituksen voi tehdä tilille Sampo Pankki 800018-223340, viestiksi Gaza.

Lisätietoja:
Humanitaarisen avun suunnittelija Minna Peltola, p. 040 7395612