Kirkon Ulkomaanavulle 18,3 miljoonaa euroa ulkoasiainministeriöltä

Huomenna allekirjoitettavaan sopimukseen sisältyy vuonna 2007 yhteensä 36 hanketta.

Eniten varoja ohjataan köyhyyden vähentämiseen. Sen lisäksi tuetaan muun muassa konfliktien jälkeistä työtä ja rauhantyötä sekä naisten aseman parantamista. Sopimuksen sisältyy lisäksi vaikuttamistyön sekä tiedotus- ja kansainvälisyyskasvatuksen hakkeita.

– Kehitysyhteistyössämme olemme halunneet kiinnittää erityishuomiota naisten heikkoon asemaan kaikkein köyhimmissä maissa. Tyttöjen koulutus ja naisille suunnatut pienalainat ovat erinomaisia esimerkkejä onnistuneesta kehitysavusta, sanoo Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen.

Kirkon Ulkomaanapu työskentelee yli 50 maassa. Tuki suunnataan kaikkein heikoimmassa asemassa oleville etniseen taustaan ja uskonnolliseen tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta. Kirkon Ulkomaanapu on Suomen suurimpia humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyöjärjestöjä.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen, p. 040- 531 3514