Kirkon Ulkomaanapu vetoaa kansanedustajiin kehitysyhteistyön jatkumisen turvaamiseksi

Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Jouni Hemberg on vedonnut kansanedustajiin avoimella kirjeellä. Siinä muistutetaan, että kehitysyhteistyöhön ja humanitaariseen apuun suunnitellut rajut leikkaukset kohdistuvat suoraan maailman heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin. ”Leikkauksilla saatava säästö vastaisi alle 0,1 prosentin osuutta valtion menoarviosta. Järjestöille myönnettävän määrärahan pienentämisellä on kansantaloudellisesti pienet mutta miljoonien ihmisten elämään valtavat vaikutukset”, kirjeessä todetaan.

Ohessa kirje kokonaisuudessaan.

Hyvä kansanedustaja,

Haluamme toivottaa onnea ja menestystä uuteen toimeen!

Samalla pahoittelemme sitä, että joudumme heti kautenne alussa ottamaan yhteyttä ikävissä merkeissä.

Hallitusohjelmassa kehitysyhteistyöhön ja humanitaariseen apuun esitetyt 43 prosentin leikkaukset kohdistuvat maailman heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin.

Suomen suurimpana kehitysyhteistyöjärjestönä ja toiseksi suurimpana humanitaarisen avun antajana haluamme nostaa esiin vakavan huolemme leikkausten seurauksista.

Valtio myöntää tänä vuonna järjestöille 114 miljoonaa euroa tukea kehitysyhteistyöhön ja 24 miljoonaa euroa ohjataan järjestöille humanitaariseen apuun. Leikkauksilla saataisiin aikaan noin 55 miljoonan euron säästö. Tämä vastaa alle 0,1 prosentin osuutta valtion menoarviosta. Järjestöille myönnettävän määrärahan pienentämisellä on kansantaloudellisesti pienet mutta miljoonien ihmisten elämään valtavat vaikutukset.

Lisäksi leikkaukset pudottavat Suomen kehitysyhteistyössä ja humanitaarisessa avussa paarialuokkaan. Leikkausten jälkeen niiden osuus on 0,3 prosentin tasolla bruttokansantuotteesta. EU on asettanut tämän tavoitetasoksi Romanian ja Bulgarian kaltaisille maille.

Kehitysyhteistyöllä on laaja kannatus: tutkitusti yli 80 prosenttia suomalaisista pitää kehitysyhteistyötä tärkeänä. Jos suunnitellut leikkaukset toteutuvat, monen järjestön työ on vaarassa loppua. Sadat työpaikat ovat vaarassa Suomessa.  Kerrannaisvaikutukset ovat ohjelmamaissa vielä suuremmat.

Kaiken lisäksi leikkaukset on suunniteltu tehtäviksi heti vuonna 2016. Tämä on epäeettinen ratkaisu eikä anna avuntarvitsijoille tai järjestöille aikaa varautua muuttuneeseen tilanteeseen.

Siksi pyydämme teitä vaikuttamaan siihen, että leikkaukset kehitysyhteistyöhön ja humanitaariseen apuun tehdään porrastetusti, maltillisesti ja kansalaisjärjestöjen toimintakykyä haavoittamatta.

Keskitettyä ja tuloksellista

Kirkon Ulkomaanavun toiminta on keskitettyä ja tuloksellista. Ulkomaanavun työ on myös keskittynyt kolmeen teemaan. Toimeentulon lisäksi teemoja ovat Suomen perinteiset vientituotteet: koulutus ja rauha.

Rauhantyön saralla Kirkon Ulkomaanapu on maailman viiden kärkitoimijan joukossa. Vuosien 2008–2014 aikana pelkästään Somaliassa pystytty ratkaisemaan 25 paikallista konfliktia, ja 18 rauhanneuvottelua on käynnissä parhaillaan. Myös koulutuksen tuottaminen sekä hätäapuna että osana kehitysyhteistyötä on alue, josta Ulkomaanapu tunnetaan kansainvälisesti. Esimerkiksi Nepalissa ja Kongossa Ulkomaanavun naisille ja nuorille tarjoama ammattikoulutus on työllistänyt suoraan 60–72 prosenttia oppilaista.

Tarjoamme pitkän kokemuksemme käyttöönne kaikissa kehitysyhteistyötä ja humanitaarista apua koskevissa kysymyksissä. Teemme mielellämme yhteistyötä, jotta kehitysyhteistyön leikkausten vaikutukset saataisiin minimoitua.

Olemme käytettävissä lisätietoja varten

Jouni Hemberg, toiminnanjohtaja, p. 050 325 9579 Eija Alajarva, humanitaarisen avun päällikkö, p. 040 582 1183 Katri Suomi, vaikuttamistyön päällikkö, p. 040 635 1738

Lisätietoa

Artikkeli ja graafeja: Kehitysyhteistyön leikkaukset uhkaavat kaikkein heikoimmassa asemassa olevia https://www.kirkonulkomaanapu.fi/ajankohtaista/artikkelit/kehitysyhteistyon-leikkaukset-uhkaavat-kaikkein-heikoimmassa-asemassa-olevia/
Kirkon Ulkomaanavun vuosikertomus 2014 http://issuu.com/tekoja/docs/vuosikertomus_suomi