Kirkon Ulkomaanapu varoittaa kehitysyhteistyövarojen leikkaamisesta

Kirkon Ulkomaanapu varoittaa Suomen hallitusta vähentämästä kehitysyhteistyövaroja ja humanitaarista apua kansainvälisen finanssikriisin varjolla. Aiempien kokemusten perusteella on todennäköistä, että tällaisia suunnitelmia tehdään. Tällöin maksumiehiksi joutuisivat ne kehitysmaiden ihmiset, joita YK:n johdolla yritetään saada pois köyhyydestä.

Ruokakriisi, ilmastonmuutoksen aiheuttama katastrofien lisääntyminen ja finanssikriisistä johtuva uhkaava talouskasvun hidastuminen tekevät köyhimmät maat entistä haavoittuvammiksi ja lisäävät tuen tarvetta.

Elintarvikkeiden hintojen jyrkkä nousu parin viime vuoden aikana on vaikeuttanut köyhimpien maiden tilannetta. Kaikkein vaikeimmassa tilanteessa ovat elintarviketuonnista riippuvaiset väkirikkaat Afrikan ja Aasian maat ja sellaiset hauraat valtiot kuin Haiti.

Lisäksi tuen tarvetta lisäävät ilmastonmuutoksen lisäämät katastrofit sekä meneillään olevat konfliktit. Esimerkiksi Etiopiassa, Somaliassa ja Sudanissa miljoonat ihmiset ovat hätäavun tarpeessa.

– Teollisuusmaat ovat finanssikriisin vuoksi sitoutuneet sadoilla miljardeilla euroilla tukemaan omaa pankkijärjestelmäänsä. Siihen ne ovat löytäneet varat hetkessä. Sen sijaan esimerkiksi YK:n ruokaohjelman WFP:n tukemiseen ei ole teollisuusmaista useankaan vuoden aikana löytynyt riittävästi varoja, Kirkon Ulkomaanavun humanitaarisen avun päällikkö Jouni Hemberg huomauttaa. WFP:n tämän vuoden tarve on runsaat neljä miljardia euroa.

Köyhimpien maiden heikentynyt tilanne tekee Yhdistyneiden kansakuntien vuosituhattavoitteiden saavuttamisen entistä vaikeammaksi. Kirkon Ulkomaanapu muistuttaa, että Suomikin on sitoutunut vuosituhattavoitteiden saavuttamiseen. Juuri nyt on syytä lisätä, ei vähentää kehitysmaiden saamaa tukea.

Kirkon Ulkomaanapu vetoaa valtioon ja pyytää yksityisten kansalaisten tuen, että ne eivät tässä tilanteessa unohtaisi tuen tarpeessa olevia.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen, p. 040-531 3514
Humanitaarisen avun päällikkö Jouni Hemberg, p. 050-325 9579