Kirkon Ulkomaanapu vaatii johdonmukaisuutta EU:n maatalouspolitiikan uudistamiseen

Kirkon Ulkomaanapu ja eurooppalaisten kehitysjärjestöjen yhteistyöelin APRODEV vaativat johdonmukaisuutta EU:n maatalouspolitiikan ja kehityspolitiikan välille. Lissabonin sopimus velvoittaa huolehtimaan unionin kehityspolitiikan ja muiden politiikanlohkojen keskinäisestä johdonmukaisuudesta. Ulkomaanapu vetoaa, että Suomi ottaa aktiivisen roolin johdonmukaisuuden vahvistamiseksi maatalousuudistusta eteenpäin vietäessä.

– Tässä yhteydessä EU:n tulisi selkeästi ottaa vastuuta globaalista ruokaturvasta ja kehityspolitiikasta, sanoo Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Pauliina Parhiala.

EU on maailman suurin maataloustuotteiden tuoja ja yhdessä Yhdysvaltojen kanssa suurin maataloustuotteiden viejä. Unionin maatalouspolitiikka on läheisessä yhteydessä sen harjoittamaan kaupan säätelyyn ja maataloustuotteiden tullipolitiikkaan, joten tasapainon löytäminen EU:n sisäisten ja ulkoisten politiikkojen ja niihin liittyvien intressien välillä on kiireinen kysymys.

Useiden sidosryhmien – mukaan lukien Kirkon Ulkomaanavun – ilmaisema huoli EU:n maatalouspolitiikan vaikutuksista kehitysmaiden ruokaturvaan ei kuitenkaan heijastanut EU:n komission tiedonantoon EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (Common Agricultural Policy, CAP) uudistuksesta.

EU:lla on merkittävä rooli useissa maailman ruokaturvaan liittyvissä kysymyksissä. Ulkomaanapu yhdessä APRODEVin kanssa vaatii EU:lta globaalia vastuullisuutta myös maatalouspolitiikassa.

– Esimerkiksi kansainvälisten kauppasääntöjen joustavuutta parantamalla voidaan vahvistaa kehitysmaiden ruokaturvaa. Kaupan suojatoimenpiteet eivät saa olla ristiriidassa kehitysmaiden ruokaturvan kanssa, toteaa Parhiala.

Laajaa kirjoa maatalouspolitiikan instrumentteja käytetään maataloussektorin suojelemiseksi ja maataloustuotteiden viennin varmistamiseksi huolimatta korkeista tuotantokustannuksista. EU:n yhteinen maatalouspolitiikka vaikuttaa suoraan kotimarkkinoiden hintojen alhaisina pitämiseen, mutta myös epäsuorasti EU:n kilpailukykyyn maailmanmarkkinoilla pitämällä maataloustuotteiden hinnat keinotekoisesti kilpailijoita halvempina. 

APRODEV ja Kirkon Ulkomaanapu vetoavat Suomen hallitukseen, jotta Suomi vaikuttaisi Euroopan unionissa do no harm -periaatteen sisällyttämiseksi EU:n maatalouspolitiikkaan kehitysmaiden ruokaturvan vahvistamiseksi. Ehdotamme myös, että EU:n maatalouspolitiikka tulee alistaa johdonmukaisuustestaukseen, ja että siihen tulee sisällyttää tavoite globaalin ruokaturvan vahvistamisesta.

Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Pauliina Parhiala, p. 0400 103 280
vaikuttamistyön johtaja Aaro Rytkönen, p. 050 301 8479

APRODEVIn CAP-tietopaketti