Kirkon Ulkomaanapu: Uudella kehitysyhteistyöministerillä haastava tehtävä

Uudella kehitysyhteistyöministerillä on edessään suuri haaste: Suomi on sitoutunut YK:n vuosituhattavoitteisiin, joista ensimmäinen on äärimmäisessä köyhyydessä ja nälässä elävien ihmisten lukumäärän puolittaminen vuoteen 2015 mennessä.  Suomen uusi hallitusohjelma vaikeuttaa tätä tehtävää jäädyttämällä kehitysyhteistyömäärärahat ja asettamalla kehitysyhteistyön ja ilmastorahoituksen kilpailemaan samoista resursseista. Vaikka rahoituspuolella on paljon paikattavaa, positiivista on, että hallitusohjelma painottaa ihmisoikeuksia ja  evästää uutta kehitysyhteistyöministeriä lupaamalla hauraiden valtioiden tukemisen strategian ja kehityspoliittisen toimintaohjelman.

”Uusi hallitusohjelma asettaa kehitysmaille annettavan ilmastorahoituksen ja kehitysyhteistyömäärärahat ikään kuin kilpasille keskenään hallituksen jäädyttäessä kehitysyhteistyömäärärahat vuosiksi 2013-2014 ja osoittaessa molemmille mahdolliseksi tulonlähteeksi päästökauppatulot”, kommentoi Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Pauliina Parhiala työmatkaltaan Kongon demokraattisesta tasavallasta. ”Ilmastonmuutos on teollisuusmaiden aiheuttama uusi haaste, jonka kohtaamiseen kehitysmaat tarvitsevat uusia resursseja. Nämä eivät voi olla pois kehitysyhteistyömäärärahoista eli käytännössä ruokaturvasta, kouluista, sairaaloista ja hyvästä hallinnosta.”

Vuosia konfliktialueilla toiminut Kirkon Ulkomaanapu näkee hallitusohjelmaan kirjatun hauraiden valtioiden tukemisen strategian erittäin tärkeänä, jotta vuosituhattavoitteet saavutetaan ja edistetään vakautta. Yksikään konflikteista kärsinyt tai muuten hauras valtio ei ole toistaiseksi saavuttanut yhtään vuosituhattavoitetta. ”Hauraissa tilanteissa korostuvat köyhyyden, ihmisoikeuksien toteutumattomuuden ja yhteiskunnallisen epävakauden väliset yhteydet. Tähän ongelmavyyhtiin puuttuminen on uuden ministerin avaintehtävä. Ihmisoikeusperustainen kehitysyhteistyö on yksi parhaista rauhantyön välineistä”, toteaa Pauliina Parhiala.

Uuden kehitysyhteistyöministerin vastuulla on hallituksen kehityspoliittisen toimintaohjelman laatiminen ja toimeenpano. Sellaisen ohjelman luominen, jolla vuosituhattavoitteet saavutetaan vaalikauden loppuun mennessä, on vaikea tehtävä, mutta se on mahdollista. Kirkon Ulkomaanapu toivottaa uuden kehitysyhteistyöministerin tervetulleeksi tehtäväänsä ja on valmiina tukemaan tässä haasteessa. 

Lisätietoja:

Kirkon Ulkomaanavun vaikuttamistyön vt. johtaja Anisa Doty, puh. 040 142 9704.      

Kirkon Ulkomaanavun kansainvälisen työn johtaja Jouni Hemberg, puh. 050 325 9579.     

Kirkon Ulkomaanavun viestintäjohtaja Veera Hämäläinen, puh. 050 386 6634.