Kirkon Ulkomaanapu tukee Perun maanjäristyksessä traumatisoituneita lapsia

Elokuun 15. päivän maanjäristys Perussa jätti jälkeensä 540 kuollutta ja 1400 haavoittunutta sekä 60 519 tuhoutunutta asumusta. Järistysalueella on nyt paljon traumatisoituneita ihmisiä, erityisesti lapsia.

KUAn pitkäaikainen kumppanijärjestö Diaconia on suunnitellut psykososiaalisen hankkeen auttaakseen järistyksessä kärsineitä ja traumatisoituneita lapsia ja heidän perheitään. Tarkoituksena on auttaa heitä saamaan takaisin mielenrauhansa, tulevaisuudentoivonsa, omanarvontuntonsa ja turvallisuudentunteensa.

Hankkeeseen palkataan kolme psykologia kuudeksi kuukaudeksi. He valmentavat 30 promoottoria ja opettajaa, jotka lähetetään työskentelemään Liman alueella olevan Yauyosin provinssiin. Lisäksi psykososiaalinen teema liitetään paikallishallintojen toimenpiteisiin. Käytännön toimia ovat mm. valistuskampanjat ja työpajat. Kaikki toiminta koordinoidaan sosiaali-, koulu- ja terveysviranomaisten kanssa.

Työntekijöitä opastetaan tunnistamaan posttraumaattisen stressin oireet. Suurimmassa vaarassa olevat priorisoidaan. Edunsaajia on yhteensä noin tuhat, ja he asuvat Yauyosin köyhimmissä piireissä Viñac, Madea ja Huancasgar.

Lisätietoja: humanitaarisen avun suunnittelija Matti Ridanpää, p. (09) 1802 572, 040 739 5524