Kirkon Ulkomaanapu toteuttaa maabränditalkoita

Tällä viikolla julkistettu maabrändivaltuuskunnan raportti haluaa valjastaa suomalaiset ratkomaan suomalaisia, Suomea ja koko maailmaa kohtaavia uhkia. Kirkon Ulkomaanapu toteuttaa omassa työssään jo joitakin raportin ehdottamia toimenpiteitä.
 
Maabrändivaltuuskunnan raportissa ehdotetaan, että tulevaisuuden rauhantyö yhdistäisi ylivertaisen neuvotteluosaamisen ja insinööritaidon. Raportissa esitetään suomalaisten opetuksenturvajoukkojen kokoamista ja ehdotetaan perustettavaksi organisaatio, jonka tehtävänä on tukea koulutuksen pikaista käynnistymistä katastrofitilanteissa. ”Koulu takaa lapsille turvallisen paikan, jossa lapsi kykenee näkemään omat mahdollisuutensa parempaan elämään, ” raportissa todetaan.
 
Kirkon Ulkomaanavun Koulutus katastrofeissa (Education in Emergencies) -ohjelma tukee koulutyön käynnistymistä katastrofitilanteissa. Ohjelman tavoitteena on varmistaa oikeus koulutukseen ja oppimiseen myös sotien ja luonnonkatastrofien keskellä.
 
– Mahdollisuus koulutukseen on lähtökohtaisesti jokaisen lapsen ihmisoikeus. Koulutuksella on myös tärkeä tehtävä mielen tasapainon ylläpitäjänä, kun kaikki ympärillä sortuu. Riskitilanteissa kaikkein haavoittuvimpia ovat juuri koulun ulkopuolelle jääneet lapset. Heillä on suurempi riski joutua ihmiskaupan uhreiksi, lapsityöläisiksi tai muilla tavoin hyväksikäytetyiksi. Koulutyön käynnistäminen uudelleen pikaisesti mahdollistaa paitsi lapsen, myös perheen ja yhteisön toipumisen, Kirkon Ulkomaanavun hallituksen puheenjohtaja Markku Porvari toteaa.
 
Ulkomaanapu tekee töitä Haitin lasten koulunkäynnin eteen
 
Viime tammikuisen Haitin maanjäristyksen jälkeen Ulkomaanapu käynnisti mittavan kouluohjelman Haitissa. Maanjäristyksen seurauksena 67 prosenttia maanjäristysalueiden kouluista tuhoutui. Ohjelman tavoitteena on antaa oppilaille mahdollisuus koulunkäyntiin ja antaa opettajille psykososiaalista tukea, jotta he voivat tukea lapsia traumojen käsittelyssä.
 
Kouluohjelmalla on myös turvallisuuteen, huolenpitoon, hygieniaan ja lasten ravitsemukseen liittyviä tavoitteita. Ohjelmaa toteutetaan niillä alueilla, jotka kärsivät maanjäristyksestä pahiten. Työ Haitissa etenee telttakouluista ja väliaikaiskouluista pysyvimpiin kouluihin, jotka luovat paremmat olosuhteet oppimiselle.
 
– Rakennamme mallikoulua, jonka suunnittelussa on pyritty parhaaseen mahdolliseen maanjäristyksen -ja hurrikaaninkestävyyteen. Samalla toteutuu ympäristöystävällinen rakennustapa ja yhteisön osallistuminen rakennushankkeeseen. Olemme työssämme yhdistäneet suomalaista ja paikallista osaamista innovatiivisin tavoin. Mielestäni hankkeessamme toteutuu erityisellä tavalla maabrändivaltuuskunnan peräänkuuluttama ratkaisukeskeinen ratkaisujen suunnitteluasenne ”design thinking”, Markku Porvari korostaa.
 
Kirkon Ulkomaanapu muuttaa maailmaa tekemällä tekoja ihmisarvon puolesta yli 30 maassa osana kansainvälistä ACT-allianssia. Koulutus katastrofeissa (Education in Emergencies) on Ulkomaanavun erityinen oman toiminnan kehittämisohjelma. Haitin kouluohjelmaan on saatu mm. ulkoministeriön tukea.
 
Lisätietoja Haitin ohjelmasta: Kansainvälisen työn johtaja Jouni Hemberg, puh. 050 325 9579