Kirkon Ulkomaanapu: tämäkään hallitus ei aio pitää lupaustaan kehitysyhteistyömäärärahojen kasvusta

Hallituksen tänään aloittamissa budjettineuvotteluissa kehitysyhteistyön määrärahat nousevat vain 0,46 prosenttiin BKTL:stä, mikä vesittää hallituksen itselleen asettaman tavoitteen.

Suomen valtio on YK:n ja EU:n eri foorumeilla sitoutunut nostamaan vuoteen 2015 mennessä kehitysyhteistyömäärärahansa 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta. Lisäksi Suomi on sitoutunut EU:n vanhojen jäsenmaiden vähimmäistavoitteeseen nostaa määrärahat 0,51 prosenttiin vuoteen 2010 mennessä.

– Vuoden 2009 budjettikaan ei tule nostamaan Suomen määrärahakasvua oikealle tasolle ja tavoitteet karkaavat käsistä. Kuitenkin tarve kehitysyhteistyölle vain kasvaa muun muassa ilmastonmuutoksen ja ruokakriisin vuoksi. Sen seurauksena sadat miljoonat uudet ihmiset näkevät nälkää ja monet kehitysmaat ovat nälänhädän partaalla, sanoo Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen.

Ulkoasiainministeriön ja valtionvarainministeriön talousarvioesityksessä 2009 esitetään Suomen valtion kehitysyhteistyömenoihin varattavaksi ensi vuonna 910 miljoonaa euroa, joka olisi 0,46 prosenttia BKTL:sta. (vrt. 2008 varattu määräraha 830 miljoonaa euroa eli 0,44 prosenttia BKTL:sta).  Ensimmäistä kertaa vuosiin myös kehityspolitiikasta vastaava ulkoasiainministeriö on jo lähtökohtaisesti esittämässä liian pientä korotusta.

Esitys heijastelee 2000-luvulla vallinnutta trendiä kehitysyhteistyön määrärahojen kasvussa: määrärahojen osuus BKTL:sta on useimpina vuosina noussut siten, että taso on ollut 0,01-0,02 prosenttia edellisvuotta korkeampi. Mikäli kasvuvauhti pysyy samanlaisena, ei ole realistista odottaa, että Suomi kykenisi pitämään kiinni vuosille 2010 ja 2015 tekemistään sitoumuksista. 

Suomen panoksen vähäisyys on nähtävä osana kansainvälistä huolestuttavaa trendiä, jossa OECD-maat lipsuvat globaaliin köyhyyden vähentämiseen luvattujen määrärahakorotusten toteuttamisesta. OECD:n raportti huhtikuulta 2008 toteaa, että maiden tulisi lisätä määrärahoja ennennäkemättömällä kasvulla tulevina vuosina.

– YK:n vuosituhathuippukokouksen vuonna 2000 ja G8-maiden vuoden 2005 Gleneagles- kokouksen kansainvälinen momentum köyhyyden puolittamisesta vuoteen 2015 mennessä ja Afrikan saaman tuen kaksinkertaistamisesta, ovat muuttuneet räikeäksi lupausten ja toimeenpanon ristiriidaksi, toteaa Pentikäinen.

Ministeriöiden yhteneväisen esityksen vuoksi Suomen määrärahataso vuodelle 2009 hyväksytään oletettavasti ilman keskusteluja koko hallituksen kesken 27.-28.8. pidettävissä hallituksen budjettineuvotteluissa.  Jatkossa olennaista määrärahojen nostamisen kannalta ovat vuosien 2010-2013 valtiontalouden kehykset, jotka neuvotellaan vuoden 2009 keväällä.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen, puh. 040 531 3514
Kehityspolitiikan ja ekumeenisten suhteiden yksikön päällikkö Suvi Virkkunen, puh. 050 329 9298