Kirkon Ulkomaanapu sitoutuu Reiluun kauppaan

Kirkon Ulkomaanapu on sitoutunut toiminnassaan entistä vahvemmin Reiluun kauppaan.

Sitoutuminen tarkoittaa käytännössä Reilun kaupan periaatteiden mukaisesti tuotettujen tuotteiden käyttöä kaikissa omissa tilaisuuksissa sekä tuotteiden käytön edistämistä sidosryhmissä. Samalla Ulkomaanapu sitoutuu kehittämään lisää Reilun kaupan periaatteiden mukaisesti tuotettuja tuotteita omina brändituotteinaan.

Kirkon Ulkomaanapu on Reilun Kaupan edistämisyhdistyksen perustajajäsen. Ulkomaanavun toiminnan ja kampanjoinnin vahvuutena on ollut erityisesti Reilun kaupan edistäminen yhdessä seurakuntien kanssa. Ulkomaanapu on myös vienyt eteenpäin reiluihin tuotteisiin perustuvaa kaupankäyntiä yhteistyössä useiden suomalaisten sidosryhmien kanssa.

Ulkomaanavun tiivistynyt yhteistyö Reilun kaupan edistämisyhdistyksen kanssa palkitaan Reilun kaupan edistämisyhdistyksen 10-vuotisjuhlissa perjantaina 27.3.2009

Lisätietoja:
Vanhempi kehityspolitiikan asiantuntija, Nina Suomalainen, p. 050 563 7550