Kirkon Ulkomaanapu selvitti väärinkäytöksen Liberiassa

Kirkon Ulkomaanavun Länsi-Afrikan aluetoimistossa Liberiassa havaittiin toukokuun alussa varojen väärinkäytös. Epäily väärinkäytöksestä tuli esiin toimiston oman sisäisen valvonnan kautta, ja epäilty työntekijä vapautettiin välittömästi työvelvoitteestaan.

Tutkinnan mukaan entinen työntekijä käytti kouluhankkeeseen suunnattuja varoja muihin tarkoituksiin yhteensä 3 300 euroa. Väärinkäytös liittyy kouluruokailua varten tehtyihin hankintoihin lokakuun ja huhtikuun välisenä aikana.

Irtisanotun työntekijän kanssa on sovittu takaisinmaksusta Ulkomaanavulle. Koulutushankkeen kokonaisbudjetti vuonna 2013 oli 350 000 euroa.

Hankkeeseen palkataan uusi työntekijä, ja hankintamenettelyjä kehitetään vastaavien tapausten välttämiseksi. Varainkäyttöön liittyvää valvontaa tarkennetaan entisestään.

Kirkon Ulkomaanavulla on Liberiassa humanitaarisen avun ohjelma sekä kehitysyhteistyöhankkeita. Hankkeiden varainkäyttöä seurataan jatkuvasti, ja tapahtuneen väärinkäytöksen myötä toimenpiteitä tiukennetaan entisestään. Kirkon Ulkomaanapu selvittää perinpohjaisesti kaikki väärinkäytösepäilytja pyrkii estämään niistä mahdollisesti aiheutuvat haitat.

Lisätietoja: Leena Lindqvist, alue-edustaja, Liberia puh. +231 880 810 518
Tomi Järvinen, kansainvälisen työn johtaja puh. 040 641 8209