Kirkon Ulkomaanapu pyrkii kansainvälisesti johtavaksi uskonnollisten johtajien rauhantyössä ja haluaa opettajat mukaan kehitysyhteistyöhön

Kirkon Ulkomaanavun uusi strategia vuosille 2013-2016 suuntaa järjestöä erikoistumaan voimakkaasti kansainvälisessä toiminnassaan ja jatkamaan innovatiivisten osallistumismahdollisuuksien luomista Suomessa. Ulkomaanavusta halutaan kansainvälisesti tunnustettu toimija uskonnollisten ja perinteisten yhteisöjen rauhantyössä. Koulutussektorilla Ulkomaanapu aloittaa uuden vapaaehtoistyön ohjelman Opettajat ilman rajoja, johon haetaan yhteistyötahoja laaja-alaisesti Suomessa.

”Kokemuksemme on, että pienikin järjestö voi muuttaa maailmaa, kunhan se erikoistuu riittävästi”, toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen toteaa. Strategiassa on kolme temaattista painopistettä; oikeus rauhaan, oikeus toimeentuloon ja oikeus koulutukseen. Teemoista rauhantyö tulee nousemaan erityisasemaan.

”Vuosikymmenten työ maailman kaikkein vaikeimmilla alueilla on opettanut meille, kuinka tärkeää rauha on ihmisoikeuksien toteutumiselle ja kehitykselle. Koulutamme uskonnollisia ja perinteisiä johtajia rauhantyöhön, autamme heitä ratkaisemaan paikallisia konflikteja ja tuemme heitä kansallisessa ja kansainvälisessä rauhanprosesseihin vaikuttamisessa. Tässä työssä jo saavutetut tavoitteet rohkaisivat jatkamaan.”

Opettajat ilman rajoja -ohjelman tavoitteena on sekä lisätä suomalaisten opettajien osaamista kehityskysymyksissä että tukea heidän osallistumistaan opetustyön kehittämiseen kehitysmaissa lähettämällä myös suomalaisia opettajia maailmalle. Katastrofityössä Kirkon Ulkomaanapu erikoistuu edelleen koulutuksen järjestämiseen.

Toimeentulon osalta Kirkon Ulkomaanapu haluaa tukea erityisesti naisten ja nuorten pienyrittäjyyttä ja siihen liittyvän ammattikoulutuksen järjestämistä.

Toimintamaiden määrä tulee vähenemään strategiakauden aikana alle kahteenkymmeneen. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että Ulkomaanapu lopettaa nykyisen työnsä Euroopassa. Työtä tullaan jatkossa johtamaan entistä enemmän aluetoimistoista käsin.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen, p. 040 531 3514

Lue koko strategia