Kirkon Ulkomaanapu: Piispojen ruokaturvakannanottoon helppo yhtyä

image

Kirkon Ulkomaanapu on tyytyväinen Suomen ev.-lut. kirkon piispojen perjantaina julkistamaan ruokaturvakannanottoon. Kannanotossaan piispat vaativat globaalin ruokaturvan nostamista politiikan keskiöön.

Piispat ehdottavat, että ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen muodostettava hallitus nimittäisi valtioneuvostoon ruokapoliittisen asiantuntijan ja että seuraava tulevaisuusselonteko laadittaisiin globaalista ruokapolitiikasta. Viime kädessä tarvitaan muutos kansainväliseen poliittiseen ja taloudelliseen järjestelmään.

Kannanoton mukaan ruokaa ei voi käsitellä samalla tavalla kuin kulutushyödykkeitä. Riittävä ravinto on ihmisoikeus. Siksi ruuan tuotantoa ja markkinoita on voitava tukea ja suojella silloin, kun ruokaturva sitä vaatii.

”Meidän on helppo omasta kentältä samastamme kokemuksesta käsin yhtyä piispojen kannanottoon”, Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Pauliina Parhiala toteaa. Ulkomaanapu haluaa jatkaa keskustelua Suomen ruokaturvalinjauksista poliittisten puolueiden kanssa.

”Tulevan eduskunnan tulee linjata Suomen ja EU:n ruoka- ja kehityspolitiikka vuosituhattavoitteiden jälkeiselle ajalle.”

Puolueet vastaavat piispojen vetoomukseen ensi viikon keskiviikkona Kirkon Ulkomaanavun järjestämässä ruokaturvaseminaarissa. Seminaarin aluksi puheenvuorot käyttävät arkkipiispa Kari Mäkinen ja eduskunnan ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Pertti Salolainen. Paneelikeskusteluun osallistuvat kaikkien eduskuntapuolueiden edustajat. Keskustelua johtaa päätoimittaja Tapani Ruokanen.

Tilaisuudessa sytytettiin seitsemäntoista kynttilää niiden 17 000 lapsen muistoksi, jotka joka päivä kuolevat nälkään ja sen seurauksiin.